• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Condicions adverses

Vent Fort

Hem rebut avís meteorològic per vents forts. Recordeu informar immediatament al responsable superior quan la situació durant la realització de les seves tasques suposi un risc per a la seva integritat física o la de qualsevol persona de la brigada o de l’equip, especialment en la realització de treballs amb grua o elevador. Així mateix, us recordem, de manera general, tenir present el risc que puguin suposar els següents elements: branques d’arbres, tanques publicitàries, material urbà, pals telefònics i elèctrics, cablejat elèctric i elements ubicats en balcons i marquesines. Recordeu que en aquestes condicions, l’us de la protecció ocular de tot lequip és obligatori tot el temps. Finalment, els peons i les peones que circulen sobre estrep amb vehicle han d’utilitzar el casc fins i tot quan no estiguin sobre l’estrep, mentre no cessin les condicions meteorològiques adverses. 

Atentament.
Grup d’emergència.