• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Formulari Alta de Clavegueram

Formulari Alta de Clavegueram

Per a sol·licitar una connexió a la xarxa de clavegueram i/o pluvials, ha d’aportar-nos:

  • Còpia del contracte del comptador d’aigua
  • DNI /NIE /CIF del titular del contracte d’aigua
  • Plànol de situació
  • Escriptura de nomenament d’administrador, en el cas d’empreses, comunitats, etc. (l’administrador ha de dur el seu DNI)
  • Venir a les nostres oficines per signar la instància original per triplicat (en el cas que no es personi el titular, heu d’enviar a una persona autoritzada, la qual hi ha de dur el seu DNI) o bé signar digitalment la instància que us enviarem per correu electrònic a l’adreça de correu que ens podeu facilitar en el següent formulari.

Si desitja que li cridem per a concertar cita o aclarir qualsevol dubte, empleni el següent formulari: