• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Condicions adverses

Boira densa

Hem rebut avís meteorològic per boira densa. Recordeu informar immediatament el responsable superior quan la situació durant la realització de les seves tasques suposi un risc per a la seva integritat física o la de qualsevol persona de la brigada o de l’equip. Així mateix, us recordem, de manera general, la importància de reduir la velocitat o fins i tot aturar-se, si circula amb vehicle en els moments de màxima intensitat del fenomen meteorològic i tenir present el risc que pugui suposar, si circula a peu, deambular per llocs amb risc de caiguda en altura o per zones amb abundants accidents de terreny: rampes, voreres, guals, etc.

Atentament.
Grup d’emergència.