• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Condicions adversas

Pedregada intensa

Hem rebut avís meteorològic per pedregada intensa. Recordeu informar immediatament el responsable superior quan la situació durant la realització de les seves tasques suposi un risc per a la seva integritat física o la de qualsevol persona de la brigada o de l’equip. Així mateix, us recordem, de manera general, la importància de protegir-vos en un lloc segur en els moments de màxima intensitat del fenomen meteorològic i tenir present el risc que puguin suposar les instal·lacions elèctriques i determinats elements d’edificacions com cornises, vidrieres, etc.

Atentament.
Grup d’emergència.