• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Deixalleria

Deixalleria

Les instal·lacions de la Deixalleria o Punt Verd, que es troben al Polígon de Son Bugadelles, permeten recollir de forma selectiva els residus que es generen al municipi.

Horari: La Deixalleria està oberta de dilluns a diumenge, excepte els dies 24, 25 i 31 de desembre, i el 1 i 6 de gener, en horari des de les 8 fins a les 15 hores (última entrada admesa a les 14:45 h).
Lloc: C/ Illes Balears, 31, Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça).
Telèfon: 971 697 979

Què és?

Instal·lació tancada de recepció selectiva de residus municipals, amb accés a particulars residents a Calvià, dins d’un horari en el qual s’hi troba personal de Calvià 2000 per  a garantir la correcta gestió dels residus.

La Deixalleria permet emmagatzemar selectivament els residus per als quals no existeix un sistema de recollida a domicili o contenidors específics al carrer.

Qui hi pot fer-ne ús?

Particulars residents al municipi de Calvià.

Quin tipus de residus s’hi poden dipositar?

  • Paper-cartró, vidre pla, metalls i ferralla, voluminosos com mobles i matalassos, roba, electrodomèstics, pneumàtics fora ús de turismes i bicicletes, restes de podes, poda de palmera (sense estar afectada per becut vermell), residus de construcció i enderrocs domèstics.
  • Residus perillosos domèstics, com piles alcalines i de botó, pintures caducades, fluorescents, envasos metàl·lics i plàstics contaminats, bateries, oli vegetal, oli mineral, absorbents, tòners, electrodomèstics amb CFC (geleres, aires condicionats).
  • En cap cas s’acceptaran a la Deixalleria els següents materials: residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, residus industrials, residus hospitalaris, vehicles fora d’ús, animals morts i qualsevol residu que es pugui considerar perillosos i/o inadequat per al seu emmagatzematge i manipulació a la Deixalleria.

Quines són les característiques de la instal·lació?

La instal·lació està tancada i sempre hi ha personal de Calvià 2000 a les instal·lacions. El tancament permet controlar l’activitat així como evitar actuacions inadequades a l’interior de la Deixalleria. La zona de circulació té forma d’U per facilitar als usuaris i als camions la recollida dels residus. Es destinen zones especials per als contenidors, segons el tipus de residus que s’hi dipositen. La part de residus perillosos està tancada i només hi té accés personal de Calvià 2000.

S’ha construït una aula de formació per a escolars i per a la realització d’activitats d’educació ambiental, ja que un dels objectius de la Deixalleria és el seu sentit didàctic, orientat a mostrar in situ les bones pràctiques mediambientals.

Quin és el seu funcionament?

L’usuari s’identifica mostrant el DNI i informant del tipus de residu que porta, l’operari li indica on l’ha de descarrega. En cas de residu perillós ho diposita el propi operari a la zona específica de residus perillosos.

És un servei GRATUÏT per als residents al municipi.

S’han construït dos circuïts paral•lels en forma d’U, un per als usuaris i un altre per als camions de recollida. Els usuaris, a l’entrada, reben informació del lloc on han de dipositar els residus. Un cop dins, poden estacionar els seus vehicles al costat dels contenidors corresponents. El mateix circuït els duu cap a la sortida.

 

Préstec de la TRITURADORA

Qualsevol resident a Calvià que necessiti fer ús d'una trituradora per realitzar compost domèstic amb les restes del menjar o petites restes de poda o de l'hort, pot sol·licitar el seu préstec a la nostra empresa.

Si hi estau interessats, telefonau a la Deixalleria (971 697979, de 8 a 15 hores) per conèixer la disponibilitat d'aquesta màquina.

Quan aneu a recollir-la en la data pactada, portau el document de sol·licitud de préstec signat, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.

Abans, haureu d'haver llegit: