(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Porta a Porta

L’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Calvià, a través de Calvià 2000, ha posat en marxa un nou servei de recollida selectiva de residus del qual podrà trobar informació detallada en aquest lloc web.

El nou servei introdueix la recollida de residus porta a porta a Calvià poble i es Capdellà. L’objectiu és oferir un millor servei, més pròxim i més adaptat al municipi però també assolir les obligacions ambientals de reducció i reciclatge de residus.

Cal recordar que al municipi es reciclen tan sols el 25% dels residus encara que és una obligació arribar al 50% abans que finalitzi el 2020.

Aprofita el nou servei, navega per la web, informa’t i ajuda’ns a reduir i reciclar.

El municipi de Calvià té diversos nuclis de població amb característiques urbanístiques molt diferents.

En funció d’això s’ha implantat el sistema de recollida més adequat. A Calvià poble i es Capdellà la recollida es realitza porta a porta en els nuclis urbans.

Revisa el sistema de recollida que hi ha en el teu lloc de residència.

RECOLLIDA EN ELS NUCLIS URBANS

Recollida de residus porta a porta als nuclis de Calvià poble i Es Capdellà

La recollida selectiva de residus domèstics (matèria orgànica, paper i cartó, envasos lleugers i rebuig) es realitza porta a porta. S’han de treure els residus separats correctament respectant els horaris i el calendari setmanal que es mostra a continuació.

En cas d’emergència pot portar els residus a l’àrea d’aportació que es troba al costat del CEIP Ses Quarterades de Calvià  o a la deixalleria municipal.

Hi ha un servei de recollida de trastos a domicili, per al qual cal telefonar al 971 699 202. Els trastos es dipositaran en la vorera, davant el portal, com els residus domèstics, el dia i la quantitat màxima indicada per Calvià 2000. També està l’opció d’anar a la deixalleria municipal.

Clica aquí per descarregar el calendari.

RECOLLIDA EN LES ZONES RURALS

Els habitatges que es trobin en zona rústica no disposen del servei de recollida selectiva porta a porta però poden dipositar els seus residus correctament separats en les àrees d’aportació.

Les àrees d’aportació són instal·lacions municipals tancades i vigilades, on es poden deixar els residus de les cinc fraccions (paper i cartó, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig) atenent unes determinades normes.

Per a accedir és necessària la targeta que s’expedeix en les oficines de Calvià 2000.

El municipi compta amb dues àrees d’aportació, una situada en la Deixalleria municipal ubicada al carrer Illes Balears, 31, en el Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça), i una altra al costat del CEIP Ses Quarterades (Calvià).

Tots els comerços del nucli de Calvià poble i des Capdellà

tenen un calendari de recollida selectiva de residus porta a porta de les següents fraccions: paper/ cartó, envasos de vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig. Poden consultar els horaris i les freqüències en el següent calendari.

 Els residus especials propis de cada activitat comercial (mobles, electrodomèstics, poda, oli mineral, pintures, etc.) s’han de lliurar a un gestor autoritzat. No es poden emportar al punt verd o àrees d’aportació.

Clica aquí per descarregar el calendari.

L’Ajuntament de Calvià, a través de Calvià 2000, posa a la disposició dels centres educatius, associacions i grups interessats, un catàleg d’activitats d’educació ambiental en l’àmbit de la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus.

Les activitats que s’ofereixen centren l’atenció en la importància de fer una bona gestió dels residus, entenent-los com un recurs indispensable cap a un món més sostenible. Aquestes activitats tenen com a objectiu contribuir a la millora de la gestió dels residus en les llars i en els centres educatius i laborals.

També es realitzaran visites guiades a la Deixalleria i les àrees d’aportació per a conèixer amb més detall el procés de gestió de residus que duim a terme en el municipi.

A través del Programa Educatiu es fomentarà la conservació del medi ambient i es facilitarà el desenvolupament d’un esperit crític per a contribuir en una societat sostenible i respectuosa.

Els interessats poden fer arribar una petició a través del següent contacte:

buzon@calvia2000.es

Les àrees d’aportació són instal·lacions municipals tancades i vigilades, on es poden deixar els residus de les cinc fraccions de separació del porta a porta (cartó, envasos, vidre, orgànica i rebuig) atenent a unes determinades normes. Ambdues són per a usuaris residents en sòl rústic, perquè hi puguin deixar de forma correctament separada els residus que produeixen a casa.

Per accedir-hi és necessària una targeta que s’expedeix a les oficines de Calvià 2000.

El municipi compta amb dues àrees d’aportació una situada dins la deixalleria municipal  ubicada al carrer Illes Balears, 31, al Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça), i una altra àrea d’aportació al costat del CEIP Ses Quarterades (Calvià). Clicau al mapa per consultar els detalls de les ubicacions.

A més, a la deixalleria també es poden deixar altres residus com ara voluminosos, perillosos o poda, dins el seu horari d’obertura (de dilluns a diumenge, de 8 a 15 h).

Horari: De dilluns a diumenge, de 7 a 22 h.

Els particulars de Calvià poble i des Capdellà residents en sòl rústic. Els residents en sòl urbà en podran fer ús només per causes excepcionals.

Normes d’ús:

 • Han de fer servir la targeta unipersonal.
 • Només poden utilitzar les instal·lacions els residents de Calvià poble i des Capdellà.
 • Els residus s’han de dipositar dins els contenidors corresponents dins l’horari establert.
 • La instal•lació disposa d’un circuit tancat de videovigilància.

Queda prohibit:

 • Treure el material dipositat dins els contenidors.
 • L’abandonament de residus fora del recinte.
 • Accedir a les instal·lacions fora de l’horari si no es tracta d’una persona que hi està autoritzada.

Residus admesos.

Per accedir a la informació sobre la deixalleria clicau aquí.

DADES DE RECOLLIDA SELECTIVA 2020 PORTA A PORTA DADES DE RECOLLIDA SELECTIVA 2020 EN LA RESTA DEL MUNICIPI DE CALVIÀ. Produïm un total de 4.909 tones més que en 2010, (9%). Allunyat del 10% de reducció que ens indica la normativa. Reciclem un 26% dels residus que produïm, un 2% més que en 2018 (24,38%). Lluny del 50% que indica la normativa. El percentatge de rebuig és del 74%, 43.076 tones. Cada tona de rebuig costa 126,20 euros a l’Ajuntament. En la despesa 2019 va ser de 5.436.247 d’euros, només per a incinerar residus procedents de la recollida de rebuig.  

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Índex

 

Respecte al sistema de recollida porta a porta a Calvià poble i as Capdellà.

 • Per què es fa recollida porta a porta al nucli de Calvià i es Capdellà?

 • A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?

Com treure els residus al sistema de recollida porta a porta.

 • Ens han dit que és millor guardar la matèria orgànica amb el poal destapat i en un lloc ventilat, és cert?

 • Es poden deixar les bosses dels residus orgànics sense el poal marró?

 • Puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?

 • Quants de dies es poden treure els bolquers i residus sanitaris?

 • Com puc treure l’arena dels moixos o els excrements de les meves mascotes?

 • Si gener més residus dels que caben dins el poal i els pos en una bossa grossa, el servei de recollida se l’endurà?

 • Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?

Recollida als habitatges que es trobin en sòl Rústic.

 • Com i on hem de depositar els residus les persones que vivim en rústic?

Àrees d’aportació.

 • On podem tirar els residus divendres al migdia si anam a passar el cap de setmana fora o de viatge?

 • Que necessitarem per accedir a l’àrea d’aportació?

 • Quins residus s’han de dur a la deixalleria i quins es poden treure a la recollida porta a porta?

 • Què he de fer amb la poda?

Seguiment, inspecció i sanció.

 • Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa?

 • És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

 • Per què no se sancionen els comportaments incívics?

 • Qui és el responsable davant una infracció?

Respecte al sistema de recollida porta a porta a Calvià i as Capdellà.

 • Per què es fa recollida porta a porta al nucli de Calvià i des Capdellà?

El sistema de recollida en contenidors al carrer no responsabilitza a cada veí a fer una correcta separació de residus i té un sostre aproximat del 20% de recollida selectiva i, a més, no garanteix una bona qualitat dels materials recollits.

Realment, el 80% dels residus que generam es poden reciclar si els separam correctament a casa i després es fa una recollida amb un sistema que garanteixi la recollida diferenciada com és el cas del sistema de recollida porta a porta.

Les zones on s’implanta la recollida porta a porta tenen una estructura urbanística formada per edificis baixos.

 • A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?

La comoditat i la neteja: deixar els residus a la porta de casa evita desplaçaments fins als contenidors i evita punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells.  La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets i evitar olors.

Com treure els residus al sistema de recollida porta a porta.

 • Ens han dit que és millor guardar la matèria orgànica amb el poal destapat i en un lloc ventilat, és cert?

Exacte, el motiu és evitar les males olors. La matèria orgànica està formada en un 95% d’aigua. Si aquesta aigua no es deixa evaporar la matèria orgànica fermenta i provoca males olors.

 • Es poden deixar les bosses dels residus orgànics sense el poal marró amb tapa gris?

No és recomanable perquè deixar les bosses amb el poalet marró amb tapa gris protegeix el carrer de brutícia innecessària, de regalims i de males olors. A més el poalet té un sistema de tancament que hi impedeix l’accés als moixos i a altres animals, com ara les rates.

 • Puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?

No, s’han d’utilitzar bosses compostables per garantir la qualitat de la matèria orgànica recollida.

 • Quants de dies es poden treure els bolquers i residus sanitaris?

Aquests tipus de residus formen part de la fracció rebuig i es poden treure cada dia dins una bossa i de forma separada a la resta de residus.

 • Com puc treure l’arena dels moixos o els excrements de les meves mascotes?

Aquests tipus de residus es consideren residus sanitaris i s’han de treure el dia de rebuig o bé la resta de dies en una bossa separada, com els bolquers.

 • Si gener més residus dels que caben dins el poal i els pos en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?

Sí, sempre que estigui separada correctament. Cada fracció té el seu poal corresponent, de manera que treurem el poal marró amb tapa gris per al rebuig o la matèria orgànica i el poal més gran de color blanc per al paper i cartó o els envasos lleugers.

 • Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?

En casos excepcionals, es pot deixar el poal fora abans de l’hora reglamentària, però cal evitar que això es generalitzi, a fi de mantenir els carrers nets durant el dia. Per tal d’evitar qualsevol tipus d’avís o sanció, i en cas que sigui una necessitat habitual, cal donar avís a Calvià 2000.

Recollida als habitatges que es trobin en sòl Rústic.

 • Com i on hem de depositar els residus les persones que vivim en rústic?

Els veïns que es trobin en zona rústica podran dur els residus a qualsevol de les dues àrees d’aportació que hi ha habilitades. Una està situada dins la deixalleria del polígon de Son Bugadelles i l’altra es troba al costat del CEIP Ses Quarterades (Calvià). Els residus s’hauran de presentar correctament separats en les següents fraccions: paper i cartó, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i rebuig.

Àrees d’aportació.

 • On podem tirar els residus divendres al migdia si anam a passar el cap de setmana fora o de viatge?

Els residus s’han de dur a qualsevol de les dues àrees d’aportació que hi ha habilitades. Una està situada dins de la deixalleria municipal del polígon de Son Bugadelles i l’altra es troba al costat del CEIP Ses Quarterades (Calvià).

 • Que necessitarem per accedir a l’àrea d’aportació?

Per poder dipositar residus a les àrees d’aportació necessitarem la targeta unipersonal, que podrem recollir a les oficines de Calvià 2000 que es troben a Santa Ponça, al carrer de les Illes Balears, 25.

 • Quins residus s’han de dur a la deixalleria i quins es poden treure a la recollida porta a porta?

Els residus voluminosos (de grans dimensions) s’han de dur a la deixalleria i classificar-se correctament.  Els residus perillosos (olis, pintures, piles, bombetes, etc.) també s’han de dur a la deixalleria.

Existeix una recollida gratuïta de residus voluminosos o trastos vells en sòl urbà, per a la qual s’ha de telefonar al 971 699 202.

 • Què he de fer amb la poda?

En cas de tenir molt poca poda (màxim 240 litres) es pot treure amb el poalet el dia de la recollida de matèria orgànica. En el cas de tenir un volum superior, es pot dur a la deixalleria del polígon de Son Bugadelles.

Seguiment, inspecció i sanció.

 • Si un dia m’equivoc a l’hora de separar els residus, em posaran una multa?

No es posarà cap multa a ningú sense que hagi rebut un avís o varis avisos previs. Es recollirà la informació i un informador ambiental farà una visita al domicili per resoldre els dubtes que hi hagi.

 • És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

No, els recollidors i els informadors ambientals tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses compostables en el cas de la fracció orgànica, etc.

 • Per què no se sancionen els comportaments incívics?

L’objectiu de la implantació d’aquest sistema és incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva, en especial, el de la matèria orgànica, així com erradicar la mala pràctica d’abandonament de bosses de residus a qualsevol hora. Inicialment no està previst sancionar però amb el temps, si es repeteixen determinats comportaments que contravinguin la normativa de residus, s’hauran d’imposar sancions.

 • Qui és el responsable davant una infracció?

Sempre serà el propietari de l’immoble. Per tant, cal informar correctament als inquilins de la necessitat de separar i presentar correctament els residus.