(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Sistema de Compliance per prevenir infraccions ètiques i legals

Calvià 2000, única empresa pública de les Illes Balears que està certificada pel Sistema de Responsabilitat Social Corporativa SGE 21 (la primera norma europea que desplega i audita un sistema de gestió ètica i socialment responsable), acaba d’implantar el sistema de Compliance o compliment ètic i normatiu, desenvolupat i liderat pel departament d’Assessoria jurídica i contractació de l’empresa, amb l’objectiu de prevenir, detectar i gestionar incidents en el compliment del codi ètic de l’empresa, d’una banda, i de la legalitat, per l’altra. A més, pretén evitar pràctiques de corrupció i conflictes d’interessos.

Aquest conjunt de bones pràctiques, aprovat per Consell d’Administració de la societat municipal en la seva darrera reunió, estableix les següents obligacions ètiques pels empleats de Calvià 2000: no poden demanar ni acceptar per si mateixos, els seus familiars o tercers, presents o invitacions que excedeixin de 50 euros; no poden utilitzar el material de l’empresa per finalitats personals; no poden tenir un segon treball remunerat sense que Calvià 2000 ho hagi autoritzat prèviament, ni participar en una altra empresa, si existeix un conflicte d’interessos amb Calvià 2000. Tots els treballadors han rebut formació i també s’imparteix als empleats de nova incorporació.

Denúncies a través de la Bústia Ètica.

Quant a les pràctiques corruptes en el si de Calvià 2000, es defineixen com aquells delictes comesos tant en perjudici com en benefici de la mateixa empresa. De la seva banda, els conflictes d’interessos succeeixen quan els treballadors participen en procediments de contractació, de personal, financers, etc. en els quals tenen un interès personal que afecta la seva imparcialitat.

El sistema de Compliance de Calvià 2000 ha obert un canal de comunicació per treballadors i proveïdors de l’empresa denominat “Bústia Ètica”, a través del qual poden denunciar, sempre amb bona fe, a aquelles persones de l’empresa que no compleixin amb les seves obligacions ètiques o legals.

La Bústia és accessible a través del nou website www.calvia2000.es i,  tot i que no es permeten denúncies anònimes, es garantitza la total confidencialitat de les dades del denunciant. Una vegada rebuda la denúncia, s’inicia una investigació interna, el resultat de la qual es comunica al Comitè del Sistema de Compliment Normatiu, i que pot desembocar en l’obertura d’un expedient disciplinari, una comunicació als Jutjats, o ben ser desestimada.

270 contractes en la Plataforma del Sector Públic.

També a l’àrea de bon govern, la transparència és un aspecte clau a la gestió de Calvià 2000. En aquest sentit, des de fa ja 18 mesos es vénen publicant totes les licitacions i els contractes menors a la Plataforma, i s’ha arribat als 270 contractes gestionats a través d’aquesta plataforma oberta (45 contractes de més de 50.000 euros i 225 inferiors a aquesta quantitat).

Totes les empreses que entren en un procés de contractació accepten el Codi ètic per licitadors i contractistes de Calvià 2000, que suposa l’acceptació de principis ètics, de relacions laborals, de respecte als drets humans, al medi ambient i de lluita contra la corrupció.

Share

Leave comment