• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Recollida de residus Municipals

Recollida de residus municipals

NOUS punts de dipòsit de l'oli de cuina usat: Llistat de contenidors i normes per al dipòsit

  Atesa la naturalesa turística del nostre municipi, la concentració de l'activitat econòmica entorn als serveis i en els mesos d'estiu genera uns requisits específics en la forma d'organització i prestació del servei de recollida. Aquests requeriments són:

 • Minimitzar el tràfic pesat en zones turístiques
 • Adequar els horaris de recollida a l'activitat d'oci i descans
 • Reduir capacitat de recollida en via pública (contenidors)
 • Eliminar la contaminació visual i olors a l'estiu
 • Augmentar les freqüències de recollida de les cinc fraccions (envasos, paper i cartró, vidre, orgànica i rebuig)
 • Garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del servei.

Per donar resposta a aquestes exigències, l'Ordenança municipal dibuixa un model basat en la recollida selectiva a grans productors (hotels, ports esportius, supermercats) a l'interior de les seves instal·lacions; en la delimitació de Punts P (primeres línies) amb recollida selectiva a l'oferta complementària, en un horari determinat; i en recollida en zones residencials mitjançant contenidors diferenciats en via pública.

Aquí podeu trobar alguns consells sobre com col·laborar a una menor producció de residus.

Normes de recollida

Per als residents i negocis no classificats com a generadors singulars (no ubicats a zones P ni al Polígon de Son Bugadelles ni altres especificats a l'ordenança), denominats "generadors domèstics". Fracció rebuig mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida diària en torn de matí.
 • Horari del dipòsit dels residus en el contenidor: de 19 h. a 6 h.

Fracció cartró i envasos mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida en torn de matí o horabaixa.
 • Horari de dipòsit dels residus en el contenidor sense restricció.

Fracció vidre mitjançant contenidors a la via pública:

 • Recollida en torn de matí o horabaixa.
 • Horari del dipòsit de residus en el contenidor: de 8 h. a 22 h.

Resta de residus domiciliaris per als quals no s'ha definit recollida específica: Dipositar a la Deixalleria (C/ Illes Balears, 31 – Polígon de Son Bugadelles). Recollida de voluminosos i aparells elèctrics i electrònics:

 • Recollida concertada  mitjançant sol·licitud des de la pàgina web o mitjançant cridada a el  971 699 202 en horari d'oficina. També es pot depositar en la Deixalleria.
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
 • Màxim cinc trastos o unitats de residu per servei.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus voluminosos quan es generin en comerços, serveis o indústries.

Recollida de branques i restes de poda:

 • Recollida concertada amb petició prèvia del servei (tel.: 971 699 202) o depòsit a la Deixalleria.
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí.
 • Les restes de poda han de poder ser recollides directament per la grua d'un camió pop.
 • Les restes de palmera no són compostables, per això es consideren rebuig i no es retiren a domicili. Es poden portar a la deixalleria en manolls lligats de com a màxim 50 cm de longitud.
 • En cap cas no es recollirà palmera infectada de becut vermell.
 • Màxim cinc metres cúbics per servei i tres serveis al mes.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que es generin en comerços, serveis o indústries.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda quan es generin com a resultat del servei d’una empresa o professional autònom.
 • No formen part del servei de recollida especial els residus de branques i restes de poda que es generin com a resultat de tasques d’esbrossament o poda de solars no habitats.

Recollides puntuals de quantitats majors a les habituals:

 • Recollida concertada amb petició prèvia del servei (tel.: 971 699 202)
 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí o horabaixa.
 • S'ha d’avisar amb una antelació mínima de 3 dies a la generació puntual de quantitats majors a les habituals.