• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Recollida a Zones P

Recollida a Zones P

L'organització de l'activitat de recollida de residus al nostre municipi respón a les característiques socials i econòmiques de Calvià, amb una temporada alta de molta activitat, concentrada especialment a zones de molta densitat. Amb aquest objectiu, la normativa municipal defineix tres grups de generadors de residus, amb necessitats diferents, i diferents períodes de l'any amb diferents freqüències del servei.

Els carrers inclosos a les ZONES P estan delimitades en aquest document.

Per l'any 2020 es defineixen els següents trams:

DES DE FINS A
PERÍODE A (1) 01/01/2021 28/03/2021
PERÍODE B 29/03/2021 18/04/2021
PERÍODE C 19/04/2021 10/10/2021
PERÍODE D 11/10/2021 07/11/2021
PERÍODE A (2) 08/11/2021 31/12/2021

Residents i negocis situats en “Zones P”

Disposen dels seus propis contenidors i se'ls fa un servei de recollida selectiva porta a porta de les fraccions rebuig, vidre i paper-cartó. Podeu consultar aquí els carrers que componen les “Zones P”, així com la ubicació dels punts de presentació de contenidors (“Punts P”).

Els contenidors privats del Sistema P han d'estar correctament identificats, especificant el carrer i número de l'establiment al qual pertanyen. S’hi ha de retolar el nom comercial i el tipus de fracció de recollida del contenidor. Aquesta informació ha d’estar visible en els contenidors mitjançant uns adhesius normalitzats, amb número de referència únic i proporcionats pels Serveis Municipals. Si necessitau obtenir aquesta etiqueta, podeu telefonar al 971 699 200.

Rebuig

 • Recollida diària en torn de matí en el punt P més proper a l'adreça del portal del resident o negoci.
 • Els contenidors es poden treure al punt P a partir de les 19 h i mai abans del tancament del negoci, si n’és el cas.
 • Els contenidors han de ser retirats del punt P l'endemà abans de les 10 h.
 • Presentació en contenidors propis negres o grisos de 240 litres, homologats segons la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.

Vidre

 • Recollida diària en PERÍODES B, C i D.
 • Recollida dilluns, dimecres i divendres en PERÍODE A (1 i 2).
 • Els contenidors es poden treure al punt P més proper a l'adreça del portal del resident o negoci a partir de les 19 h i mai abans del tancament del negoci el dia anterior al de recollida.
 • Els contenidors han de ser retirats del punt P l'endemà abans de les 10 h.
 • Presentació en contenidors propis verds de 240 litres, homologats segons la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.

Paper-cartró

 • Consulta aquí la freqüència i horaris de la recollida del cartró.
 • El cartó s’ha de presentar en l'horari fixat, davant del portal del negoci, degudament doblegat en bales de manera que no pugui escampar-se per acció del vent o similars.

Negocis del polígon de Son Bugadelles

Recordam que els residus perillosos NO PODEN SER TIRATS ALS CONTENIDORS DE RESIDUS de la via pública, especialment productes químics (aerosols, imprimacions, pintures, adhesius i dissolvents, plaguicides, resines i masilles, envasos contaminats, àcids, alcalins), bateries, oli mineral, amiant, recipients a pressió, electrodomèstics i aparells elèctrics de qualsevol dimensió, fluorescents i bengales de vaixell. Això és especialment important en el cas de productes etiquetats com a inflamables o explosius.

Rebuig

 • Recollida de dilluns a divendres en torn de matí, a la porta del negoci o local.
 • Presentació en contenidors propis verds de 240 o 1.100 litres, homologats segons la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard.
 • Els contenidors s’han de treure abans de les 8 h del matí i retirar-se de la via pública abans de les 13 h.

Paper-cartró

 • Dipòsit en contenidors a la via pública o a la Deixalleria.
 • Horari de dipòsit dels residus en el contenidor: sense restricció.

Vidre

 • Dipòsit en contenidors a la via pública.
 • Horari dipòsit residus en el contenidor: sense restricció.

Ports situats al terme de Calvià

Rebuig

 • Recollida diària en torn de matí durant tot l'any.
 • Presentació en contenidors propis verds de 1.100 litres, homologats segons la norma UNE EN 840 i amb sistema de recollida DIN Standard. Han d'estar situats a l'interior del port en una zona completament accessible als serveis de recollida.

Vidre

 • Recollida una vegada a la setmana en PERÍODE C en torn d’horabaixa.
 • Recollida adaptada a la generació de cada port la resta de l'any en torn d’horabaixa.
 • Presentació en contenidors propis verds tipus iglú de 2.500 o 3.000 litres de capacitat nominal, amb sistema de descàrrega vertical mitjançant doble ganxo. Han d'estar situats a l'interior del port en una zona completament accessible als serveis de recollida.

Paper-cartró

 • Recollida adaptada a la generació de cada port en cada període de l’any turístic, en torn de matí.
 • Presentació en contenidors propis blaus de 3.200 litres de capacitat nominal, amb sistema de càrrega lateral i homologats segons la norma UNE EN 12574. Han d'estar situats a l'interior del port en una zona completament accessible als serveis de recollida.
 • També és permesa la presentació en forma de bales fetes mitjançant compactadora i amb un pes no superior a 20 kg.

Envasos

 • Recollida adaptada a la generació de cada port en cada període de l’any turístic, en torn d’horabaixa.
 • Presentació en contenidors propis grocs de 3.200 litres de capacitat nominal, amb sistema de càrrega lateral i homologats segons la norma UNE EN 12574. Han d'estar situats a l'interior del port en una zona completament accessible als serveis de recollida.