(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Neteja del municipi

Neteja Viària

Atesa la naturalesa turística del nostre municipi, la concentració de l'activitat econòmica entorn als serveis i en els mesos d'estiu genera uns requisits específics en la forma d'organització i prestació del servei de neteja, amb el repte de garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del servei. Durant els mesos d'estiu, es contracten més de cent nous treballadors per a grenar amb major freqüència, fer el servei de fregat a primeres i segones línies, llançar el servei especial d'Intervenció immediata, i posar en funcionament el servei de platges. Les principals actuacions són:

  • Incrementar els serveis de grenat mixt  (grenadora més operaris amb bufador).
  • Posar en funcionament el fregat i baldeig de carrers.
  • Reforçar els serveis de recollida de papereres i neteja de parcs i places.
  • Reforçar el servei de mantenimient i neteja dels vehicles.

Neteja de Platges

Calvià 2000 realitza les tasques de recollida de residus i neteja de tot el litoral del municipi. Quant a la neteja de les platges, Calvià 2000 s'hi encarrega d'aquelles en les quals no hi ha concessionari. Es manté la qualitat d’anys anteriors, quan Calvià ha obtingut 8 banderes blaves i 9 “Q” de qualitat. Les platges guardonades amb banderes blaves són: Oratori, Es Carregador, Palmanova, Son Maties, Ses Penyes Roges, Santa Ponça, Peguera Romana i Peguera Torà.

El servei de platges de Calvià 2000 compta amb 10 equips, integrats per unes 20 persones, que realitzen tasques de preparació i manteniment de platges, recollida de residus i neteja de passejos, accessos a platges i punts de litoral.