• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Neteja del municipi

Neteja Viària

Atesa la naturalesa turística del nostre municipi, la concentració de l'activitat econòmica entorn als serveis i en els mesos d'estiu genera uns requisits específics en la forma d'organització i prestació del servei de neteja, amb el repte de garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del servei. Durant els mesos d'estiu, es contracten més de cent nous treballadors per a grenar amb major freqüència, fer el servei de fregat a primeres i segones línies, llançar el servei especial d'Intervenció immediata, i posar en funcionament el servei de platges. Les principals actuacions són:

  • Incrementar els serveis de grenat mixt  (grenadora més operaris amb bufador).
  • Posar en funcionament el fregat i baldeig de carrers.
  • Reforçar els serveis de recollida de papereres i neteja de parcs i places.
  • Reforçar el servei de mantenimient i neteja dels vehicles.

Neteja de Platges

Calvià 2000 realitza les tasques de recollida de residus i neteja de tot el litoral del municipi. Quant a la neteja de les platges, Calvià 2000 s'hi encarrega d'aquelles en les quals no hi ha concessionari.

El servei de platges de Calvià 2000 compta amb 10 equips, integrats per unes 20 persones, que realitzen tasques de preparació i manteniment de platges, recollida de residus i neteja de passejos, accessos a platges i punts de litoral.