• es
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Consulta aportacions

Aplicació per la consulta d'aportacions

L’aplicació web Mawis bitPAYT promou la participació dels ciutadans de Calvià en la gestió dels residus. Aquesta eina permet una major transparència i interacció de la ciutadania en termes de gestió de residus, i és compatible tant amb el sistema de recollida porta a porta com amb els sistemes de recollida amb contenidors d’accés restringit situats en via pública (contenidors per a la fracció orgànica).

Les dades que es prodran consultar són:

  1. La generació de residus mitjançant percentatges i gràfiques que mostren les vegades que aporten residus en els sistemes anteriorment esmentats..
  2. Mapa de contenidors segons fraccions que permet filtrar pels més propers i triar quina fracció volem veure i ens mostra un guiat fins al contenidor triat.

A més d’informacions que s’aniran actualitzant com els horaris de recollida porta a porta i altres dades d’interès.

Amb tot això passarem de la conscienciació a la corresponsabilitat, la transparència, comunicació i participació ciutadana, i ens ajudaran a fer cada vegada més sostenible el nostre municipi.

Para instalar la aplicación y darse de alta