• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Gestió de la demanda energètica

Gestió de la demanda energètica

Dins dels objectius marcats a l’àrea del Cicle de l’Aigua, s’hi inclou una gestió eficient de l’energia. A aquest efecte, es desenvolupen els plans de manteniment preventiu i es duen a terme actuacions puntuals, relacionades amb l’explotació de la instal·lació i les exigències del servei.

Línees d'actuació:

  • Detallat seguiment i medició del consum elèctric.
  • Optimització de la contractació elèctrica, segons paràmetres de funcionament de les instal·lacions.
  • Seguiment continuat del consum d’energia reactiva de les instal·lacions.
  • Instal·lació de sistemes de control de potència.

Programa continu de gestió de la demanda d’energia:

  • Instal·lació de sistemes de regulació de dinàmiques de funcionament de bombes a diferents estacions d’impulsió del municipi.
  • Adaptació d’impulsors de les bombes d’impulsió i ajustament de corbes de funcionament a diverses estacions d’impulsió.
  • Instal·lació de variadors de freqüència en bombejos per millorar els rendiments energètics de les instal·lacions i laminació de cabals en planta.
  • Revisió anual d’estacions de transformació de mitjana tensió / baixa tensió de les EDARs de Santa Ponça, Bendinat i Peguera.
  • Estudi de reestructuració hidràulica de diferent subsistemes de sanejament per tal d’eliminar estacions d’impulsió, reduint-se així el consum energètic.