• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

El Cicle Integral de l’Aigua

El Cicle Integral de l'Aigua

Serveis

Dins de les grans àrees gestionades per Calvià 2000, té un paper molt destacat el Cicle Integral de l’Aigua, l’objecte del qual abasta tots els aspectes relacionats amb l’ús, tractament i regeneració d’aigües en el marc del servei públic:

 • Recollida d'aigües residuals mitjançant la xarxa de sanejament i impulsions d'aigües residuals.
 • Depuració de les aigües residuals.
 • Regeneració d'aigües depurades mitjançant tractament terciari.
 • Gestió de la distribució d'aigües regenerades en reg de zones públiques.
 • Direcció i supervisió del servei municipal de distribució d'aigua potable, servei desenvolupat per l'empresa concessionària Hidrobal.
 • Serveis de laboratori d'aigües, medi ambient i aliments.

Objectius

La gestió d'aquesta àrea s'adapta a les creixents exigències sanitàries, socials i mediambientals, amb els següents objectius:

 • Compliment de l'objectiu d'abocament zero en estacions d'impulsió.
 • Millora de nivells de qualitat d'efluents de depuració.
 • Potenciació de l'activitat del laboratori, tot augmentant la capacitat de prestació de serveis.
 • Manteniment i millora d'infraestructures i xarxes, activitats que inclouen la substitució, adaptació i condicionament de xarxes obsoletes.
 • Potenciació de la reutilització d'aigua regenerada mitjançant tractament terciari.
 • Millores d'optimització energètica.
 • Millores en la qualitat de l'aire en estacions de depuració i impulsions.
 • Millora de condicions de seguretat en estacions de depuració i impulsions.

Es desenvolupen altres funcions complementàries, com són el manteniment i conservació de les instal·lacions a les platges del municipi, i les revisions interiors d’edificis per detectar connexions irregulars a les xarxes, en col·laboració amb la Policia Local de Calvià.

Estructura funcional

L'area s'estructura en els següents departaments:

 • Oficina tècnica: entre les seves funcions, destaca la redacció i direcció de projectes d'obra.
 • Tractament d'aigües: amb la responsabilitat dels serveis de depuració, laboratori i control i inspecció de la xarxa.
 • Manteniment de les instal·lacions:  hi inclou el servei de camió mixt, el manteniment de la xarxa i el manteniment electromecànic.

Desenvolupament del Pla d'Inversions

En el pla d’obres i inversions, es concreten i prioritzen les actuacions per aconseguir els objectius marcats:

 • Objectiu abocament zero d’aigües residuals: amb aquesta meta s'aborda la remodelació integral o parcial d’estacions d’impulsió de primera línea, la substitució d’elements crítics, i la dotació de telegestió i equips de seguretat.
 • Objectiu millora de qualitat de l’aigua depurada: per aconseguir-ho, es du a terme la renovació d’unitats de tractament de les estacions depuradores, per tal d'acomplir els requisits sanitaris i mediambientals i millorar el control analític d’efluents.
 • Objectiu promoció de la reutilització d’aigües regenerades: justifica les millores en el tractament terciari avançat i la prolongació de xarxes de distribució d’aigües regenerades.
 • Objectiu de substitució de trams conflictius i eliminació de punts negres a les xarxes de sanejament: amb aquest objectius, es substitueixen íntegrament les xarxes obsoletes o amb problemes estructurals què impedeixen el seu correcte funcionament.
 • Objectius d’optimització energètica, de millores en la qualitat de l’aire i de potenciació de les condicions de seguretat en estacions de depuració i impulsions: es dota aquestes instal·lacions dels elements necessaris per tal de reduïr el consum energètic i millorar les condicions ambientals i de seguretat laboral.