• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Reduïm Residus

Reduïm Residus

Som responsables i volem un món més sostenible.

Per què reduïr residus?

Els residus costen molt. Tant pels recursos que s'inverteixen en la seva gestió -recollir-los, traslladar-los i tractar-los- com per l'impacte negatiu que tenen sobre el medi ambient i la nostra salut. Per això, el millor residu és sempre el que no es produeix. També nosaltres podem fer molt per reduir-los.

La reducció de residus és una de les prioritats de la Unió Europea. Els residus municipals s'han duplicat en pes des de 1970 i es troben en el nivell més elevat des de fa quinze anys. En el 2011, cada persona generava 500 kg de residus municipals en els Estats membres de la UE (font: Eurostat, mitjana de la UE-27).

Aquests residus són el resultat de maneres de producció i consum no sostenibles. A més, el consum de productes (incloent-hi la seva producció, transport i distribució) representa aproximadament el 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic.

L'increment de la quantitat de residus que han de gestionar-se requereix un major nombre d'infraestructures per a la seva recollida i tractament, el cost del qual repercuteix directament als pressupostos públics de les administracions locals i regionals.

En aquest context, la prevenció de residus s'ha convertit en un concepte senzill i essencial en la gestió de residus; es tracta d'un factor tècnic fonamental en la gestió local, però també permet que prenguem consciència sobre l'escassetat dels recursos naturals.

Objectius per a la reducció de residus

Objectiu 1

Reduir plàstics

 • Portau la vostra pròpia tassa de cafè o de te a l'oficina. D'aquesta forma, evitareu omplir la paperera de tassons de plàstic.
 • Triau atentament el material d'oficina i donau prioritat als objectes recarregables o reutilitzables, reciclables o de material reciclable, i als productes etiquetats amb la ecoetiqueta europea.
 • A la feina, enrecordau-vos de comprar el cafè o el te en paquets de gran format i no en envasos petits, per estalviar i produir menys residus.
 • Al berenar, posau els aliments en un recipient o envoltori reutilitzable i la beguda en una cantimplora, en lloc d'utilitzar una bossa de plàstic o una botella i tirar-les als fems després de cada ús.
 • Prepareu aliments frescs: la vostra dieta serà més saludable i estalviareu una gran quantitat de residus d'envasos en comparació amb un menjar preparat i envasat.
 • Ompliu una gerra amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, es pot estalviar la despesa que suposa un paquet d'ampolles d'aigua i, al mateix temps, limitar la quantitat de residus de plàstic generada.
 • Quan aneu de pícnic, portau recipients hermètics per als aliments, botelles i la vaixella de diari. D'aquesta manera, no tirareu tants residus a la paperera.
 • Triau productes amb menys embalatge i evitau comprar productes d'un sol ús. Normalment, al moment de la compra sempre podreu triar un producte que generi menys residus. D'aquesta forma, podeu reduir el consum de matèries primeres i contribuir a reduir la contaminació que generen els processos de producció i destrucció. A més, aquests productes també solen representar un estalvi econòmic.
 • Intentau comprar productes a granel. Solen tenir un cost inferior i permeten reduir els residus d'embalatge. Els embalatges representen un 23% del pes dels residus domèstics, una part important del volum total de residus generats.
 • Utilitzau bosses de la compra reutilitzables. Les borses d'un sol ús dels centres comercials generen més de 70.000 tones de plàstic anuals i només s'utilitzen un temps mitjà de 20 minuts abans d'acabar en els fems. No només es transformen en residus molt ràpidament, sinó que, a més, si no s'eliminen amb cura, poden contaminar la natura i la mar. Les bosses de plàstic que acaben a la mar poden provocar la mort de tortugues, dofins o taurons que les confonen amb meduses i les hi empassen.
 • Optau pels productes amb envasos que es puguin tornar a omplir. Se solen comercialitzar recanvis ecològics de productes domèstics, cosmètics i d'alguns articles d'alimentació.
Objectiu 2

No malbaratar menjar

 • No us oblideu de donar prioritat als productes que tinguin una data de caducitat més curta per evitar que es facin malbé. Parau atenció als productes peribles. Col·locar els productes que caduquen més ràpidament a la part de davant de la gelera o de l'armari és una forma molt senzilla de reduir la producció de residus.
 • Comprau només les quantitats que necessiteu. Es calcula que cada família tira al fems un 10% del menjar que ha comprat i que, amb freqüència, els productes ni tan sols han estat oberts. Comprar les quantitats d'aliments adequades per a les necessitats de la família permet reduir la quantitat de residus i estalviar en productes que acabaran fent-se malbé.
Objectiu 3

Reutilitzar i reparar

 • A la feina, recordau que podeu regalar els equips electrònics usats a diverses entitats què els donaran una segona vida útil.
 • A l'escola, abans de comprar el material escolar nou, comprovau les existències i l'estat del material de l'any anterior per decidir si es pot reutilitzar. Per als articles que hagueu de comprar nous, seleccionau els materials marcats amb una ecoetiqueta,i els que semblin més sòlids i resistents.
 • Evitau sempre que sigui possible comprar productes inútils, o aquells que sabeu que tindran una vida curtíssima, sobretot per a festes i vacances. Pensau si és realment necessari adquirir segons quins aliments, decoracions o regals superflus.
 • La propera vegada que hagueu de comprar un regal, pensau en productes immaterials, com a entrades per a un espectacle o un concert, o un abonament, un massatge, un curs de cuina, etc., que no generen residus! O regals fets per vosaltres mateixos, segurament amb més valor sentimental.
 • Abans de desfer-vos d'un objecte, cercau associacions de reutilització a la vostra zona que puguin donar una nova vida a l'objecte.
 • Regaleu la roba que ja no us serveixi a obres de caritat, associacions, i amics i familiars que li puguin donar una segona vida.
 • Comprau bolquers reutilitzables per als vostres fills. Fins als tres anys, un infant utilitza entre 5.000 i 6.000 bolquers, que equivalen aproximadament a una tona de bolquers usats. Amb els bolquers reutilitzables, evitareu generar una quantitat important de residus i, a més, estalviarà en despeses.

La reutilizació, essencial per reduir residus

Perllongar la vida útil dels productes gràcies a la reutilització permet reduir la quantitat de residus generats. La reutilització té un enorme valor per al desenvolupament sostenible, ja que no només promou la protecció ambiental, sinó que també contribueix a objectius socials i beneficis econòmics.

Beneficis ambientals de la reutilització:

 • Redueix la quantitat de residus, incloent-hi els residus perillosos.
 • Evita la contaminació.
 • Redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que contribueixen al canvi climàtic global.
 • Redueix l'ús de recursos naturals (matèries primera, petroli, boscos i aigua).
 • Permet estalviar en el consum d'energia en l'etapa de producció.

Beneficis socials de la reutilització:

 • Lluita contra la pobresa, en oferir productes assequibles a famílies amb pocs recursos.
 • Afavoreix la reinserció de persones en risc d'exclusió social.
 • Crea llocs de treball en sectors relacionats (recollida selectiva, monitoratge, venda i reparació d'objectes reutilitzats).
 • Fomenta programes de formació en àmbits relacionats (conducció de vehicles, fusteria, enginyeria elèctrica, màrqueting, art i manualitats, etc.)

Beneficis econòmics de la reutilització:

 • Estalvi econòmic (clients: en compres de productes i gestió de residus; Estat: menor cost social a través de la creació de llocs de treball i la formació).
 • Estalvi energètic, material i de productes químics presents en els productes.

Com prevenir els residus diàriament

 • A l'oficina i a casa, doneu prioritat a les comunicacions per correu electrònic en lloc de per fax o correu postal. No imprimiu les pàgines que realment no necessiteu i utilitzau l'opció d'imprimir les fulles per les dues cares.
 • Portau els cartutxos de tinta i els tòners buits al proveïdor per emplenar-los. A més de ser una mesura ecològica, aquesta petita acció genera activitat i contribueix a crear nous llocs de treball.
 • Portau la vostra pròpia tassa de cafè o de te a l'oficina. D'aquesta forma, evitareu omplir la paperera de tassons de plàstic.
 • Podeu guardar el paper imprès per reutilitzar-ho com a esborrador.
 • Triau atentament el material d'oficina i donau prioritat als objectes recarregables o reutilitzables, reciclables o de material reciclable i als productes etiquetats amb la ecoetiqueta europea.
 • Enrecordau-vos de comprar el cafè o el te en paquets de gran format i no en envasos petits, per estalviar i produir menys residus.
 • Recordau que podeu regalar els equips electrònics usats o defectuosos a diverses entitats què els donaran una segona vida útil.
 • Abans de comprar el material escolar nou, comprovau les existències i l'estat del material de l'any anterior per decidir si es pot reutilitzar. Per als articles que hagueu de comprar nous, seleccionau els materials marcats amb una ecoetiqueta,i els que semblin més sòlids i resistents.
 • Triau articles recarregables que es puguin utilitzar durant un període llarg de temps.
 • Al berenar, posau els aliments en un recipient o envoltori reutilitzable i la beguda en una cantimplora, en lloc d'utilitzar una bossa de plàstic o una botella i tirar-les als fems després de cada ús.
 • Reduïu els residus de paper, escriviu a les dues cares de les fulles.
 • Prepareu aliments frescs: la vostra dieta serà més saludable i estalviareu una gran quantitat de residus d'envasos en comparació amb un menjar preparat i envasat.
 • No us oblideu de donar prioritat als productes que tinguin una data de caducitat més curta per evitar que es facin malbé. Parau atenció als productes peribles. Col·locar els productes que caduquen més ràpidament a la part de davant de la gelera o de l'armari és una forma molt senzilla de reduir la producció de residus.
 • Ompliu una gerra amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, es pot estalviar la despesa que suposa un paquet d'ampolles d'aigua i, al mateix temps, limitar la quantitat de residus de plàstic generada.
 • Quan aneu de pícnic, portau recipients hermètics per als aliments, botelles i la vaixella de diari. D'aquesta manera, no tirareu tants residus a la paperera.
 • Estalviau en piles: a casa, connectau els aparells a la xarxa elèctrica o utilitzau piles recarregables. A llarg termini, suposen un estalvi substancial.
 • Evitau sempre que sigui possible comprar productes inútils, o aquells que sabeu que tindran una vida curtíssima, sobretot per a festes i vacances. Pensau si és realment necessari adquirir segons quins aliments, decoracions o regals superflus.
 • La propera vegada que hagueu de comprar un regal, pensau en productes immaterials, com a entrades per a un espectacle o un concert, o un abonament, un massatge, un curs de cuina, etc., que no generen residus! O regals fets per vosaltres mateixos, segurament amb més valor sentimental.
 • Seleccionau productes amb ecoetiqueta. Les etiquetes ecològiques europees o nacionals són certificats oficials que garanteixen la qualitat del producte i asseguren que s’hi exerceix un impacte reduït sobre el medi ambient durant tota la seva vida útil. Podeu trobar milers de productes de tot tipus –llibretes, papereres, borses, productes domèstics, filtres de cafè, etc.– marcats amb l'etiqueta ecològica.
 • Triau productes amb menys embalatge i evitau comprar productes d'un sol ús. Normalment, al moment de la compra sempre podreu triar un producte que generi menys residus. D'aquesta forma, podeu reduir el consum de matèries primeres i contribuir a reduir la contaminació que generen els processos de producció i destrucció. A més, aquests productes també solen representar un estalvi econòmic.
 • Intentau comprar productes a granel. Solen tenir un cost inferior i permeten reduir els residus d'embalatge. Els embalatges representen un 23% del pes dels residus domèstics, una part important del volum total de residus generats.
 • Comprau només les quantitats que necessiteu. Es calcula que cada família tira al fems un 10% del menjar que ha comprat i que, amb freqüència, els productes ni tan sols han estat oberts. Comprar les quantitats d'aliments adequades per a les necessitats de la família permet reduir la quantitat de residus i estalviar en productes que acabaran fent-se malbé.
 • Utilitzau bosses de la compra reutilitzables. Les borses d'un sol ús dels centres comercials generen més de 70.000 tones de plàstic anuals i només s'utilitzen un temps mitjà de 20 minuts abans d'acabar en els fems. No només es transformen en residus molt ràpidament, sinó que, a més, si no s'eliminen amb cura, poden contaminar la natura i la mar. Les bosses de plàstic que acaben a la mar poden provocar la mort de tortugues, dofins o taurons que les confonen amb meduses i les hi empassen.
 • Optau pels productes recarregables i productes amb envasos que es puguin tornar a omplir. Se solen comercialitzar recanvis ecològics de productes domèstics, cosmètics i d'alguns articles d'alimentació.
 • Recordau que podeu llogar o agafar prestat el material que necessiteu.
 • Recordau que hi ha una recollida especial dels residus perillosos: els residus químics perillosos del bricolatge o els productes domèstics, les bateries, les llums fluorescents o de neó, entre d’altres productes, es classifiquen en punts de recollida específics. Porti'ls al punt de recollida més proper.
 • Recordau que pot llogar o prendre prestades d'un veí les eines de jardineria que necessiti utilitzar ocasionalment.
 • Podeu comprar abonament natural compatible amb els mètodes d'agricultura biològica i, si pugues, faci compost a casa i utilitzi-ho com a abonament.
 • Comprau bombetes de baix consum. Una bombeta de baix consum utilitza un 80% menys d'electricitat i dura de sis a vuit vegades més.
 • Seleccionau productes sostenibles i reutilitzables. Generen molts menys residus! Alguns exemples són els pedassos de tela, les maquinetes d'afaitar amb fulles de recanvi, les tasses, les plomes amb cartutx de tinta, les piles recarregables, etc.
 • Abans de desfer-vos d'un objecte, cercau associacions de reutilització a la vostra zona que puguin donar una nova vida a l'objecte.
 • Comprau sabó en lloc de gel de dutxa. El sabó en pastilla o barra duu menys embalatge i permet disminuir la quantitat de residus.
 • Si teniu una mica de jardí, feu el vostre compost amb el residus orgànics. Més del 30% del pes dels residus domèstics procedeix de residus fermentables (desaprofitaments de la cuina, del jardí, cendres, etc.). Obtindreu una font excel·lent d'abonament natural per a les plantes i l'hort.
 • Reutilitzau i arreglau tot allò que sigui possible. Cada any es tiren entre 13 i 25 kg per persona d'aparells elèctrics i electrònics (geleres, telèfons, ordinadors, etc.). Aquests productes solen contenir substàncies nocives, com ara plom o mercuri, i la majoria es poden arreglar o reutilitzar. Regaleu els aparells i els mobles que no utilitzeu a associacions que els puguin arreglar o restaurar.
 • Regaleu la roba que ja no us serveixi a obres de caritat, associacions, i amics i familiars que li puguin donar una segona vida.
 • Comprau bolquers reutilitzables per als vostres fills. Fins als tres anys, un infant utilitza entre 5.000 i 6.000 bolquers, que equivalen aproximadament a una tona de bolquers usats. Amb els bolquers reutilitzables, evitareu generar una quantitat important de residus i, a més, estalviarà en despeses.
 • Informau-vos sobre opcions que substitueixin les compreses i tampons (copa menstrual, compreses de roba, etc.). A més de ser més sostenibles, també podeu estalviar molts de doblers.