(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Política de Privacitat

Calvià 2000 informa als usuaris sobre la política seguida en el tractament de les dades de caràcter personal:

El tractament de les dades de caràcter personal, recaptades a través dels formularis del lloc web, tenen com a finalitat el manteniment de la relació que, si escau, s'estableixi amb Calvià 2000, així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies de l'empresa.

Calvià 2000 ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i les normes que la desenvolupen.

Els titulars de les dades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la citada Llei, remetent un escrit a: (Ref. Protecció de Dades) Calvià 2000 S.A. - C/Illes Balears, 25 - 07180 (Pol. Són Bugadelles) Santa Ponça, IllesBalears

Recollida de dades de menors

Calvià 2000 no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l'emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, els formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics.

Per tant, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. Respecte a la recollida de dades de menors d'edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, Calvià 2000 en cap cas recaptarà dades econòmiques o relatius a altres membres de la seva família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.

Imatges presents en el lloc web

Calvià 2000, a través del lloc web, ofereix informació sobre activitats de l'empresa en espais públics. En algunes ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies o videos en els quals apareixen persones identificades o identificables.

De conformitat amb el que es disposa al Reglament General de Protección de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades registrades s'incorporaran en un fitxer de titularitat Calvià 2000, denominat "Mitjans de comunicació i publicacions" la finalitat de les quals és la gestió de les dades de caràcter personal publicats a les webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i en les diferents publicacions editades per Calvià 2000 (notícies, butlletins informatius, etc.), així com de les fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o esdeveniments que organitza Calvià 2000.

Les fotografies i/o vídeos realitzats als programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) podran ser publicats en premsa, web municipal, xarxes socials, fullets,... on poden aparèixer persones sent clarament identificables. 

En cas que us reconegueu en alguna d'aquestes fotografies o vídeos i no hi desitgeu aparèixer, pregam ens ho comuniqueu a través de l'adreça de correu lopd@calvia2000.es, adjuntant còpia de document acreditatiu de la seva identitat, i referenciat l'apartat del lloc web en el qual es troba la imatge o vídeo en el qual apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud ha de realitzar-la el pare, mare o tutor legal del menor. També podeu dirigir-vos al Servei d'Atenció al client per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, al carrer Illes Balears, 25 - 07180 (Polígon de Son Bugadelles), Santa Ponça, Calvià, Illes Balears.