(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-las-obras-de-renovacion-de-la-arteria-principal-de-agua-potable-de-calvia-que-se-realizan-en-son-caliu-finalizaran-antes-de-semana-santa

Les obres de renovació a Son Caliu finalitzaran abans de Setmana Santa

La regidora de zona de Son Caliu, Paquita Muñoz, ha visitat les obres de renovació de les conduccions d’aigua potable d’aquesta zona del municipi. Aquests treballs, desenvolupats per Hidrobal i supervisats per Calvià 2000, són estratègics i imprescindibles per garantir el subministrament d’aigua potable de la major part del municipi, atès que es tracta de l’artèria principal que alimenta tots els nuclis inclosos entre Cas Català i Peguera.
Aquesta renovació deguda al final de la vida útil de la canonada actual, forma part del pla municipal d’eradicació de canonades amb amiant, ja que el fibrociment se substitueix per canonades de fundició i es perllonga en 50 anys la vida útil de la instal·lació. Al seu torn, es renova la xarxa de distribució d’aigua de Son Caliu mitjançant la instal·lació de canonades que milloraran la qualitat del servei als veïnats.
Muñoz va poder comprovar in situ l’estat dels treballs, que al llarg d’aquestes setmanes s’han centrat al carrer Còrdova, el qual s’obrirà de nou al tràfic aquest dilluns. Una vegada alliberada aquest carrer, es realitzaran les connexions al carrer Burgos, cap de cantó amb el carrer Castelló, durant 2-3 setmanes aproximadament. Finalitzat aquest tram, s’executarà la connexió al carrer Saragossa cantonada carrer Castelló durant 3 setmanes aproximadament.
Posteriorment, es realitzaran les proves de pressió, una etapa fonamental i necessària per a l’engegada del servei, la qual implicarà talls puntuals en el subministrament d’aigua, que seran avisats per Hidrobal amb 48 hores d’antelació.
Superada la posada en servei, s’asfaltaran els carrers afectats. Les obres a Son Caliu acabaran abans de Setmana Santa, i seguirán a Palmanova fins a finals de maig. Així, es dóna continuïtat al pla de renovació de les conduccions d’aigua potable del municipi.

Leave comment