(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

L’alumnat de 6è del CEIP Son Caliu s’interessa per la gestió dels residus

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, s’ha reunit amb l’alumnat de 6è curs del CEIP Son Caliu, acompanyat de la regidora d’Educació, Olga Granados, del regidor de zona de Son Caliu, Juan Recasens, i una tècnica de la nostra empresa. Tot va començar amb una carta que aquests nins i nines enviaren al batle manifestant la seva preocupació pel futur del planeta i, concretament, interessant-se  per una correcta separació i gestió dels residus.  Fruit d’aquesta comunicació, Batlia va decidir visitar l’alumnat al seu centre educatiu i donar resposta personalment a tots els seus dubtes.

La reunió va tenir lloc a la Sala d’Actes del CEIP Son Caliu, i allà, una vegada enllestida l’exposició -que es va convertir en una animada conversa amb els infants- se’ls van lliurar els nostres kits de sensibilització mediambiental (bossa de tela, embolcall de tela per entrepans, tassó plegable de silicona, bosseta aromàtica amb les bones pràctiques de la xarxa de sanejament, i pack de tres bosses de ràfia per separar els residus a casa).

Les preguntes plantejades pels nins i nines d’aquest centre i les respostes que els varem donar són les següents:

1.- On acaben els fems que tiram als diferent contenidors?

El rebuig, a Mallorca, és incinerat. Aixè és molt millor que dipositar-lo en un abocador, però no és, ni molt menys, una solució òptima. Cal evitar al màxim tirar residus al rebuig; sempre és millor primer, reduir (intentar generar el menor volum de residus possible, usant bosses de tela, reutilitzant roba i objectes que encara serveixen, fent servir vaixella reutilitzable, etc.) i, en segon lloc, reciclar tot allò que es pugui.
Quant als envasos, el paper-cartó i el vidre, aquestes fraccions van a plantes especialitzades de tractament per a transformar aquests residus en matèries primeres, per a entrar després a diferents processos de fabricació. La fracció “més reciclable” és el vidre.

2.- Quina és la forma correcta de reciclar els envasos? És necessari rentar-los?

Tots els residus que es tiren al contenidor groc i que no són envasos, són”impropis” i cal eliminar-los de la fracció durant la fase de tractament per a obtenir les matèries primeres adequades. Per tant, com menys impropis hi hagi dins els contenidors de selectiva, millor; i rentar els envasos suposa disminuir els impropis.

3.- Els plàstics d’embolcalls i objectes de plàstic van en el contenidor de residus?

No tots els envasos són plàstics (les llaunes metàl·liques són envasos, i també els envasos de tetra-brick) i no tots els plàstics són envasos.
En els contenidors grocs van residus d’ENVASOS (tot allò que embolica productes que adquirim a les tendes, inclòs el paper de plata i el film plàstic  per embolicar aliments). Encara que s’ha de dir que s’està modificant la normativa (Llei Residus Balears de les Illes Balears, pionera a Espanya)  i les plantes de tractament perquè, en aquests contenidors, es puguin dipositar plàstic i metall, tant si és d’envasos com si no.

4.- Què es fa des de l’Ajuntament per a combatre el canvi climàtic?

Podem destacar el Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Calvià, que és un conjunt d’actuacions d’àmbit transversal  de tot l’Ajuntament que té l’objectiu de reduir un 10% els residus municipals. També són importants les actuacions per optimitzar el consum energètic municipal (canvi de bombetes a led i d’altres de baix consum, canvi a vehicles elèctrics, instal·lació de plaques solars, etc.); les neteges de platges; les iniciatives de reforestació; els projectes de cogeneració (com a la depuradora de Santa Ponça, on els gasos del tractament de fangs s’aprofiten per generar l’energia i la calefacció que es consumeix a les instal·lacions del personal); i el pròxim tractament terciari de l’aigua residual, que permetrà aprofitar el 80% de les aigües grises de Calvià en reg de jardins i agrícola, i en neteja i altres usos urbans.

Share

Leave comment