(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

L’Ajuntament de Calvià promou el reciclatge d’envasos de vidre entre 350 bars i restaurants

L’Ajuntament de Calvià ha finalitzat la seva campanya per promoure el reciclatge d’envasos de vidre en el sector de l’hostaleria. La iniciativa ha aconseguit a més de 350 establiments (bars, cafeteries i restaurants) amb l’objectiu d’informar i vigilar el compliment de les ordenances municipals que obliguen als grans generadors a gestionar correctament els seus residus.
Per a això, s’ha realitzat un treball de camp amb personal acreditat per reforçar el coneixement de les ordenances municipals en matèria de reciclatge i informar sobre les sancions en cas d’incompliment de la normativa. Així mateix, la iniciativa ha promogut la sensibilització sobre els beneficis ambientals del reciclatge d’envasos de vidre, com són la protecció dels recursos i la lluita contra el canvi climàtic.
Les visites de personal qualificat als establiments van començar el passat mes de juny i van finalitzar a la fi del mes d’octubre. Després d’una primera fase d’informació i anàlisi de les necessitats dels establiments, es van dur a terme auditories per comprovar que els establiments realitzaven correctament la separació en origen del vidre generat.
La campanya ha potenciat la dotació de mitjans als hostalers per facilitar la separació de residus d’envasos de vidre i el seu reciclat, i Ecovidrio ha lliurat més de 150 poals de diferents capacitats, segons el volum de generació de cada establiment.
Davant el mandat europeu de reciclar el 55% dels residus urbans en 2025, avançar en la implantació d’hàbits sostenibles en el sector hostelero és clau per reduir el volum de residus destinat a abocador i contribuir a la transició cap a l’economia circular. En aquest context, l’hostaleria genera gairebé el 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús, per la qual cosa la seva incidència per incrementar les dades de reciclat és crítica.

3.224 tones de vidre a Calvià

Fins al mes d’octubre, en el nostre municipi es van recollir 3.224 tones de vidre, la qual cosa suposa un 2% més que l’any anterior. Al llarg de tot l’any 2017, es van reciclar a Calvià més de 3.300 tones de residus d’envasos de vidre, la qual cosa suposa una mitjana de 68kg/hab. Amb aquests resultats, el municipi duplica la mitjana insular de reciclat d’envasos de vidre de Mallorca (30,5kg/hab).
En termes regionals, Balears va ser, l’any 2017, la comunitat autònoma líder en reciclatge d’envasos de vidre amb 38,8kg/hab. Gràcies al reciclatge de 43.349 tones de residus d’envasos, els balears van aconseguir evitar l’emissió de 29.087 tones de CO2, equivalents a retirar 7.123 cotxes de la circulació durant un any. Així mateix, el reciclatge d’envasos de vidre ha permès estalviar 96.315 MWh d’energia, suficient per il·luminar una ciutat com Palma de Mallorca durant 2 mesos.

Share

Leave comment