(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

L’aigua tractada en terciari puja un 33% durant el primer semestre de l’any

L’aigua tractada en terciari per l’estació depuradora de Calvià 2000 a Bendinat al llarg del primer semestre d’enguany ha augmentat un 33%, fins a arribar als 79.149 metres cúbics; aquesta aigua regenerada s’ha destinat al reg de parcs i jardins del municipi.

Enfront d’aquest creixement, el volum d’aigua abocada per emissaris ha baixat un 10,6%, el doble del que ha disminuït el total d’aigua tractada al municipi. Aquestes xifres confirmen que l’empresa pública municipal s’encamina cap al compliment dels objectius estratègics de l’àrea del Cicle de l’Aigua: potenciar l’ús d’aigües regenerades i anar cap a la reutilització total de l’aigua.

Una fita molt important en aquest aspecte s’aconseguirà a mitjans del 2020, quan es posarà en marxa el nou tractament terciari de l’estació depuradora de Santa Ponça, ara en construcció. Amb aquesta nova estructura, el municipi de Calvià disposarà del sistema més avançat de les Illes quant a capacitat i qualitat per a regenerar les aigües residuals, i destinar-les a usos urbans (reg de jardins i zones verdes) i usos agrícoles.

21.300 kg de greixos.

En el balanç del primer semestre de l’àrea del Cicle de l’Aigua, destaca també la retirada de residus sòlids de les estacions depuradores, que van arribar a fer un pes de 292.600 quilos. Del total de residus sòlids presents en aquestes instal·lacions, destaca l’elevat percentatge de greixos. Només en les depuradores de Santa Ponça, Bendinat i Peguera, es van retirar, de gener a juny, més de 21.300 quilos de greixos.

Precisament, l’Ordenança reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà estableix que aquelles activitats que siguin susceptibles d’aportar greixos a la xarxa pública (bars, hotels, restaurants, estacions de neteja i greixatge, aparcaments, etc.) hauran d’instal·lar i mantenir una arqueta separadora de greixos; i es considera una infracció molt greu no fer-ho.

Més de 137.000 euros en desembussos, neteges i reparacions.

De fet, el greix va jugar un important paper, al costat de restes d’obres i tovalloletes, en els embussos que van provocar, el mes passat, abocaments d’aigües residuals a les platges de Palmira (Peguera) i Portals.

Quant a les tovalloletes humides, en el primer semestre s’han retirat de les xarxes de sanejament 288 tones, i han provocat la necessitat d’actuacions extraordinàries (desembussos, reparacions i treballs de neteja) per valor de més de 137.000 euros. Es tracta del 77% del cost de l’import total dels treballs de neteja i desembussos del servei de camió mixt.

Share

Leave comment