(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-la-recollida-selectiva-creix-un-9-al-2016

La recollida selectiva creix un 9% al 2016

Representa el 23% del total de residus, un punt més que l’any anterior.

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) i Calvià 2000 presenten formalment les conclusions de la Jornada “La gestió del cicle urbà de l’aigua: reptes i propostes”, fòrum de debat d’àmbit nacional que va tenir lloc el dia 16 de novembre a Calvià.

L’any 2016 s’ha tancat a Calvià 2000 amb un augment del 9% en recollida selectiva, branques, trastos i objectes deixats a la Deixalleria. Concretament, s’han recollit 13.246 tones d’aquests residus. Amb aquestes dades, la recollida selectiva ja representa el 23% del total de residus gestionats per Calvià 2000 en el municipi.

L’informe de 2016 de l’àrea de Manteniment Mediambiental de Calvià 2000 ofereix informació detallada per fraccions. L’orgànica en hotels és la que més ha crescut, amb 2.437 tones recollides, la qual cosa suposa un increment del 13% respecte a 2015. Segueix aquesta tendència a l’alça el vidre, amb un augment del 9% i 3.091 tones recollides; el cartró, amb un 8% de creixement i 2.673 tones; els envasos (7%, 1.102 tones) i les branques (2%, 1.169 tones).

Del vidre recollit, el 33% correspon a hotels i el 22% a l’oferta complementària, mentre que la resta és el vidre recollit en la via pública. Aquests percentatges són molt similars a la distribució del cartró, del qual el 31% és recollit en hotels i el 20% en l’oferta complementària.

Per la seva banda, els trastos recollits i altres objectes deixats a la Deixalleria han arribat a les 2.696 tones, amb un increment del 7%. Aquest centre, situat al Polígon de Son Bugadelles, ha registrat una mitjana de 19 entrades al dia, amb un total anual de 6.842 entrades. Entre aquests materials, destaquen els voluminosos i els enderrocs, que han de dur-se a MAC Insular per a la seva gestió, i que en 2016 van suposar 2.500 tones (un 30% més de voluminosos, i un 9% menys d’enderrocs respecte a 2015).

L’evolució de la recollida selectiva a Calvià és, segons la regidora delegada de Comerç, Activitats i Medi Natural i Urbà, Paquita Muñoz, “satisfactòria, gràcies a la implicació activa de ciutadans i empreses, i ha de seguir creixent”.

Malgrat la bona evolució en selectiva, el rebuig també ha experimentat un augment (3%), havent-se comptabilitzat un total de 47.633 tones, tant en la seva recollida en contenidors, com en neteja viària i de platges. Aquesta important part dels residus és gestionada per TIRME.

Leave comment