(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Calvià incorpora la primera granedora elèctrica al municipi

Calvià 2000 ha transformat el sistema de neteja viària de Calvià Vila i d’és Capdellà, en passar de fer-la manualment per part de dos treballadors, a realitzar-la mecànicament, amb una màquina granedora elèctrica -la primera que opera en el municipi-, un operari conductor, i un peó que manipula un bufador elèctric.

Aquest canvi compta amb dos grans avantatges: d’una banda, la mecanització incrementa la qualitat i la intensitat de la neteja als carrers, i de l’altra, incorpora nova maquinària elèctrica, la primera d’aquesta tecnologia sostenible en tot el terme municipal.

La nova granedora lleugera elèctrica de 2 m3 ofereix nombrosos avantatges respecte a les tradicionals mogudes amb combustibles fòssils. Quant al medi ambient, es veuen reduïdes les emissions de CO2, gasos nocius i la pols llançada a l’entorn. Es minimitzen d’igual forma les emissions acústiques.

A més, la nova màquina és més estreta que les tradicionals, amb l’objectiu de circular i maniobrar millor als carrers estrets del nucli urbà, i així poder accedir amb major facilitat als espais més petits i estrets.

Fins i tot els costos de manteniment, en tenir menys avaries, i d’alimentació, decreixen considerablement, i de la mateixa manera es redueixen els perills i riscos per la tecnologia de baixa tensió.

Respecte a la seva autonomia, amb aquesta granedora pot realitzar-se tot un torn complet de treball sense necessitat de càrrega. El seu cost és de 146.668 euros.

Leave comment