• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Responsabilitat Social

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) s’ha d’entendre com un conjunt de compromisos de divers ordre econòmic, social i ambiental, adoptats per les empreses, que constitueixen un valor afegit al compliment de les seves obligacions legals i contribueixen alhora al progrés social i econòmic en el marc d’un desenvolupament sostenible.

Una empresa és socialment responsable quan, a més d’aconseguir els seus propis objectius empresarials, presta atenció a les expectatives que, sobre el seu comportament, tenen els diferents grups d’interès o stakeholders (empleats, clients, comunitats, medi ambient, proveïdors, etc.), de forma que és capaç de contribuir al desenvolupament del seu entorn.

Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa

En aquesta pàgina es presenta el conjunt de compromisos assumits per la nostra organització i que formen part del sistema de Responsabilitat Social Corporativa:

Política de Responsabilitat Social Corporativa.

Pla d'igualtat.

Política de Bon Govern (anticorrupció).

Política canvi climàtic.

Codi Ètic.

Protocol de relacions amb els Inversors.

Política General de Seguretat i Salut Laboral.

Directrius Conducta Empresarial.

Códi Ètic de Licitadors i Contractistes.

 

Bústia Ètica

Canal per al personal i proveïdors de l'empresa, per denunciar pràctiques contràries al compliment de les lleis i a les obligacions ètiques.