• es
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Contractació

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Calvià 2000 compleix aquí amb el seu compromís de transparència en matèria de contractació pública, segons exigeix l’art. 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Més enllà de compromís, Calvià 2000 aspira a aconseguir l’excel·lència en les seves pràctiques contractuals. Amb aquesta finalitat, Calvià 2000 s’ha alineat amb els objectius d’excel·lència de la UE en matèria de contractació pública. Calvià 2000 rendeix comptes dels seus esforços en aquest sentit en l’apartat Rendició de Comptes.

Any 2023

Ajuda'ns a millorar!

CALVIÀ treballa en la millora continua dels seus serveis i processos. La seva col·laboració és de gran importància. Per favor, contactau-nos per fer-nos arribar els vostres dubtes i suggeriments sobre els continguts publicats mitjançant aquest enllaç. Gràcies per la seva col·laboració.