• es
 • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Empresa

Missió

La nostra missió és la prestació dels serveis municipals de recollida de residus i neteja d'espais públics urbans, així com la recollida, tractament i reutilització d'aigües i control de la gestió del subministrament d'aigua potable al municipi de Calvià. Duim a terme la nostra missió de forma eficient i sostenible, amb una filosofia de millora contínua i en el context de l'estratègia de l'Ajuntament.

Visió

Volem ser un referent en la gestió i innovació dels serveis que prestam, de forma sostenible, transparent, èticament responsable i compromesa amb el ciutadà, sent el motor perquè el municipi de Calvià sigui capdavanter en sostenibilitat mediambiental.

Valors

 • Coneixement del context social del municipi
 • Experiència i know-how
 • Innovació
 • Vocació de Servei Públic
 • Orgull de pertinença a l'organització
 • Proactividad
 • Proximitat i orientació al ciutadà
 • Compromís mediambiental i amb les persones

Història

L'Ajuntament de Calvià va decidir, el mes de juny de l'any 1987, crear una societat anònima, de capital 100% municipal, que permetés donar a la ciutadania serveis l'execució dels quals precisés d'una major agilitat i flexibilitat en la gestió. Així va néixer Calvià 2000, S.A.

Al llarg de l'any següent, el Ple va anar encomanant a l'empresa serveis bàsics per al municipi, com ara la recollida de residus sòlids urbans, la neteja viària, i el clavegueram i depuració. Aquest augment d'activitat, paral·lel a un constant increment de la població de Calvià, va provocar un creixement de la plantilla de l'empresa, mitjançant la incorporació de treballadors de l'Ajuntament i amb noves contractacions.

24%
Recollida selectiva
144.539.000
Litres aigua regenerada
60.000
Tones residus
1.740.073
Emissions CO2

A l'actualitat, treballen a l'empresa unes 315 persones, i prop d'un centenar d'eventuals reforcen la plantilla durant la temporada alta. La majoria de persones dóna servei en el departament de manteniment mediambiental, al voltant del 20% treballa a l'àrea del cicle de l'aigua (sanejament i depuració) i el 13% fa tasques administatives.

A més, Calvià 2000 gestiona quatre estacions depuradores, 238.000 metres de xarxes de sanejament i 92.000 metres de pluvials, depura un cabal de 7 milions de metres cúbics anuals i regenera 170.000 metres cúbics d'aigua per al reg de jardins, camps de golf i explotacions agràries. A més, compta amb un taller mecànic de 900 metres quadrats on es dóna servei a una flota de més de 170 vehicles.

Estructura

L'Ajuntament de Calvià és l'accionista únic de Calvià 2000, S.A. Els membres del Ple de la Corporació són la Junta General d'accionistes de la societat. La Junta nomena als membres del Consell d'Administració, qui al seu torn designa a la persona que ostenta la gerència, responsable del funcionament diari de l'empresa.

L'empresa està organitzada d'acord a la següent estructura funcional:

 • Gerència
 • Departament Economico financer
 • Departament de Recursos Humans
 • Departament d'Organització, Sistemes i Atenció al client
 • Departament d'Assessoria jurídica i Contractació
 • Àrea de Cicle de l'Aigua: encarregada de les xarxes i de la depuració de les d'aigües residuals, les xarxes la distribució de l'aigua regenerada, l'oficina tècnica (obres públiques) i el laboratori.
 • Àrea de Manteniment mediambiental: responsable de la recollida dels residus sòlids urbans, la neteja viària, la neteja de platges, el taller mecànic i projectes mediambientals.

Durant la temporada alta, la plantilla es reforça amb al voltant d'un centenar de persones amb contracte eventual.