(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

La depuradora de Santa Ponça serà la més avançada de Balears i produirà 20.000 m3/dia d’aigua regenerada per a usos urbans i agrícoles

Calvià 2000 està desenvolupant un ambiciós pla de regeneració i reutilització de l’aigua en tot el municipi per potenciar l’ús de les aigües regenerades en substitució de l’ús d’aigües de consum humà en regs i usos urbans. Amb aquest objectiu, ja s’han iniciat les obres per a la construcció de les instal·lacions de tractament terciari a l’estació depuradora de Santa Ponça, amb les quals el municipi de Calvià disposarà del sistema més avançat de les Illes quant a capacitat i qualitat. El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez; la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han visitat el solar on s’ubicaran les noves instal·lacions.

La importància d’aquesta iniciativa resideix en l’aportació de l’empresa pública municipal a l’estratègia de sostenibilitat mediambiental i d’economia circular de l’Ajuntament, atès que, una vegada en marxa els nous equipaments, la major part de les aigües residuals del municipi podrà regenerar-se i utilitzar-se per a usos urbans (reg de jardins privats, descàrrega d’aparells sanitaris, reg de zones verdes urbanes, baldeig de carrers) i usos agrícoles, encaminant-se cap a l’objectiu estratègic d’Abocament Zero.

A l’actualitat, l’estació depuradora de Santa Ponça és la major de les quatre depuradores d’aigües residuals del municipi de Calvià. Té una capacitat potencial de tractament secundari o depuració de fins a 40.000 m3/dia i genera un efluent de qualitat adequada per a la seva tornada al medi natural.

No obstant això, ara per ara, només la depuradora de Bendinat compta amb un sistema de tractament terciari, en el qual es regeneren aproximadament 1.000 m3/dia destinats al reg de les zones verdes públiques de gran part del municipi. Aquest cabal resulta insuficient per a la demanda creixent d’aigua regenerada per part de zones verdes, tant públiques com privades, i de noves urbanitzacions i hotels.

Aquesta demanda i futures podran cobrir-se quan entri en funcionament el nou tractament terciari de Santa Ponça, pel qual s’ha previst una inversió de 5.326.205 euros i un termini de construcció de 14 mesos, iniciant-se aquest mes de desembre. Aquambiente és l’empresa adjudicatària de la construcció i equipament de les instal·lacions, amb l’assistència tècnica de CIOPU.

Reg de jardins i descàrrega d’aparells sanitaris.

El nou terciari tindrà capacitat per produir 20.160 m3/dia d’aigua regenerada, ampliables fins a 30.240 m3/dia una vegada es consolidi la demanda. Aquesta aigua regenerada se servirà amb dos nivells de qualitat diferenciats: una part per a usos agrícoles (incloent el reg de camps de golf, horts i explotacions agràries) i una altra para tot tipus d’usos urbans no potables, com són el reg de jardins privats i la descàrrega d’aparells sanitaris. Aquest darrer nivell de qualitat complirà els requisits més estrictes, per tal de garantir al màxim la seguretat sanitària en el seu ús quotidià.

L’ambició del Ajuntament de Calvià és, a mitjà termini, reutilitzar el 100% de l’aigua tractada en el municipi. El nou terciari és una peça molt important d’aquest pla, a la qual s’haurà de sumar una futura inversió per estendre la xarxa de distribució d’aigua regenerada i construir dipòsits o llacunes de regulació, xarxes de reg per a zones enjardinades, juntament amb actuacions de promoció i foment de la reutilització entre consumidors potencials, entre d’altres iniciatives.

Inversió clau per Calvià

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal ha assegurat que aquesta inversió és clau per a un municipi com Calvià, el qual té entre els seus objectius aconseguir l’eficiència dels seus recursos naturals al màxim i minimitzar l’impacte dels residus. A més, ha afegit, la inversió és important perquè, en moments d’increments de consum, la incorporació a la xarxa d’aquesta aigua que pot anar a usos urbans i agrícoles permetrà l’estalvi i la minva de la necessitat d’incorporar aigua potable a la xarxa.
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, de la seva banda, ha destacat el treball de Calvià per potenciar les polítiques de reutilització de l’aigua, i la seva aposta per la sostenibilitat ambiental i l’economia circular. Ha incidit, així mateix, en l’impuls que dóna el Govern a les inversions en infraestructures hidràuliques i la lleialtat amb els ajuntaments, en dedicar el cànon d’aigua exclusivament a aquest tipus d’infraestructures. Finalment, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha assenyalat que la gran virtut d’aquest projecte pel qual ha apostat Calvià és que marca dues línies clares en funció de la destinació de l’aigua, ja que necessita un tractament diferenciat si és per a ús agrícola o per a ús urbà.

Tractament de l’aigua a Calvià.

 

Share

Leave comment