(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

La depuradora de Santa Ponça regenerarà gran part de l’aigua residual per reg i altres usos

Calvià 2000 està desenvolupant un ambiciós pla de regeneració i reutilització d’aigua en tot el municipi per potenciar l’ús de les aigües regenerades en substitució de l’ús d’aigües de consum humà en regs i usos urbans. Amb aquest objectiu, acaba de treure a licitació les obres per a la construcció de les instal·lacions de tractament terciari en l’estació depuradora de Santa Ponça, amb el qual Calvià disposarà del sistema de tractament terciari d’aigua més avançat a les Illes quant a capacitat i qualitat.
L’estació depuradora de Santa Ponça és la major de les quatre depuradores d’aigües residuals del municipi de Calvià. Té una capacitat potencial de tractament secundari o depuració de fins a 40.000 m3/dia, en la qual es genera un efluent de qualitat adequada per a les condicions d’abocament.
La importància d’aquesta iniciativa resideix en l’aportació de l’empresa pública municipal a l’estratègia de sostenibilitat mediambiental i economia circular de l’ajuntament, ja que, una vegada en marxa els nous equipaments, la major part de les aigües residuals del municipi podran regenerar-se i utilitzar-se per a usos urbans (reg de jardins privats, descàrrega d’aparells sanitaris, reg de zones verdes urbanes, baldeig de carrers) i usos agrícoles (regadiu i reg de camps de golf), aconseguint-se l’objectiu estratègic d’Abocament Zero.
En l’actualitat, només la depuradora de Bendinat compta amb un sistema de tractament terciari, en el qual es regeneren 1.000 m3/dia destinats al reg de les zones verdes públiques de gran part del municipi. Aquest cabal resulta insuficient per a la demanda creixent d’aigua regenerada en altres zones de Calvià, per part de camps de golf, àrees agrícoles, i altres zones verdes tant públiques com a privades, que es proveiran a través de l’extensa xarxa de conduccions d’aigua regenerada que es van estenent a mesura que creix la demanda, sobretot en zones costaneres.
Aquesta demanda i futures podran cobrir-se quan entri en funcionament el nou tractament terciari de Santa Ponça, pel qual s’ha previst una inversió de 5.539.801 milions d’euros i un termini de construcció de 14 mesos, a iniciar-se entre els mesos d’octubre i novembre d’enguany
El nou terciari tindrà capacitat per produir 20.160 m3/dia d’aigua regenerada amb qualitat per a usos agrícoles, incloent reg de camps de golf, i 5.040 m3/dia per a tot tipus d’usos urbans, incloent jardins privats i descàrrega d’aparells sanitaris, complint les condicions normatives establertes per als usos als quals es destini l’aigua.
A més, s’ha previst ja la construcció de l’obra civil necessària per facilitar futures ampliacions, de tal manera que en un futur proper l’estació depuradora de Santa Ponça serà capaç de tractar tota l’aigua residual entrant transformant-la en aigua regenerada.

Share

Leave comment