(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

La Deixalleria registra un 30% més de nous usuaris entre gener i abril

El número d’altes a la Deixalleria o punt verd de Calvià ha experimentat un creixement del 30% entre gener i abril d’aquest any respecte a 2017, en fer ús d’aquestes instal·lacions 384 nous usuaris residents a Calvià. Aquest important augment reflecteix un major coneixement i aprovació d’aquest servei de dipòsit de residus per part dels ciutadans del municipi.

Quant al número total d’entrades -número de vegades que s’ha fet ús del servei- també han seguit una tendència a l’alça en el primer quadrimestre de l’any, i han pujat un 45% sobre el mateix període de l’any anterior, registrant-se 3.518 entrades.

Malgrat aquest augment en les entrades, els quilos dels residus dipositats s’han reduït lleugerament, passant de 789.000 quilos a 702.000. Aquest descens pot explicar-se per la baixada en el volum d’enderrocs (un 40% menys, fins a 280.140 quilos), fracció que, per pes, és la més significativa.

La fracció que més ha crescut, un 174%, ha estat la de rentadores, fins a aconseguir els 23.360 quilos. Per la seva banda, els quilos de voluminosos (trastos, mobles, matalassos, etc.) es mantenen estables i creixen amb prou feines un 1%, fins als 146.620 quilos. Mentre, el volum de cartró s’ha reduït un 31% i arriba als 30.940 quilos.

Oberta els 7 dies de la setmana.

La Deixalleria, instal·lació tancada de recepció selectiva de residus municipals amb accés permès a particulars i petits comerços de Calvià, està situada al Polígon de Son Bugadelles i oberta els set dies de la setmana, de 8 a 15 hores.

La Deixalleria permet emmagatzemar selectivament els residus pels quals no existeix un sistema de recollida a domicili o contenidors específics al carrer.

Share

Leave comment