Formulari de denúncia

L’ús del Sistema de Compliment Ètic i Normatiu de Calvià 2000 està subjecte a l’acceptació de les següents condicions legals:

  1. En accedir i enviar el formulari de denúncia, el denunciant es compromet a actuar d’acord amb el principi de bona fe i a garantir la certesa de totes les dades que en ell es consignen. Calvià 2000 es reserva el dret a exercir les accions legals oportunes contra aquells que actuen amb mala fe.
  2. El Sistema de Compliment Ètic i Normatiu no permet la formulació de denúncies anònimes. Això no obstant, el Sistema de Compliment Ètic i Normatiu garanteix el tractament confidencial de les dades personals del denunciant. Aquesta confidencialitat només podrà excepcionar quan, justificadament, ho requereixi la investigació dels fets denunciats.
  3. Una vegada formulada la denúncia, Calvià 2000 iniciarà els tràmits previstos per a l’aclariment dels fets. Durant aquesta tramitació, es pot requerir la compareixença del denunciant.
  4. Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de Calvià 2000 i podran ser utilitzades únicament amb la finalitat per a la qual són recaptats. De conformitat amb la LO 15/1999 podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho per escrit a Calvià 2000, S.A., carrer de les Illes Balears, núm. 25, 07180 Santa Ponça.