(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Els residus orgànics recollits als hotels creixen un 4% en el primer semestre

Els residus orgànics en hotels han experimentat un creixement del 4% entre gener i juny d’aquest any, recollint-se un total d’1.200.920 quilos, segons es desprèn de l’últim informe de producció de l’Àrea de manteniment mediambiental de Calvià 2000, empresa pública responsable de la recollida de residus, la neteja viària i la xarxa de sanejament del municipi. Aquesta fracció de residus, a diferència del rebuig, es recull porta a porta en tots els hotels de Calvià i es duu a la planta de compostatge.
A més de l’orgànica, el vidre i els envasos són fraccions que també han experimentat un increment, concretament del 1%. Així, Calvià 2000 ha recollit 1.442.780 kg de vidre i 515.100 kg d’envasos lleugers entre gener i juny d’aquest any.
En canvi, la recollida de cartró, branques i trastos ha seguit una tendència decreixent, recollint-se respectivament 1.317.070 kg, 538.060 kg i 1.344.748 kg. Del total de cartró generat, l’oferta complementària aporta el 24% i la planta hotelera, el 27%, repartiment similar al registrat en el vidre (30% oferta complementària i 28% hotels).

Gairebé el 24% és recollida selectiva i baixa el rebuig.

Quant a la Deixalleria o punt verd gestionat per Calvià 2000, s’han donat d’alta 556 nous usuaris durant el primer semestre i s’han registrat 5.364 entrades. El pes dels trastos recollits i altres residus dipositats a la Deixalleria ha estat de 989 tones.
En total, la recollida selectiva en el municipi (integrada per les fraccions orgànica, vidre, envasos, cartró, branques i trastos) ha experimentat un lleuger augment, fins a arribar a representar el 23,80% del total de residus del municipi (6.358 tones). En canvi, el rebuig mostra un comportament a la baixa (-3%) fins a arribar a les 20.356 tones. El pes de tots els residus recollits per Calvià 2000 ha estat de 26.715 tones durant el primer semestre de 2018.

Share

Leave comment