(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Els residus orgànics en hotels creixen un 67% de gener a abril

Els residus orgànics en hotels han experimentat un important creixement entre gener i abril d’aquest any: un 67% més respecte al mateix període de 2016, recollint-se un total de 413.580 kg. L’augment en l’ocupació hotelera pot explicar aquest comportament a l’alça d’aquesta fracció de residus. La orgànica, a diferència del rebuig, es porta a la planta de compostatge

Després d’aquesta fracció, el vidre és la que més s’ha incrementat, amb un 16%, fins als 551.660 kg recollits. Igual creixement han experimentat les branques (501.180 kg), seguides del cartró, amb un augment del 10% (653.900 kg), els envasos lleugers (246.920 kg, un 6% més) i, en últim lloc, els trastos, que han crescut un 1% (1.034 tones).

En conjunt, la recollida selectiva ha arribat a les 3.042 tones i representa el 22,75% del total de residus generats en el municipi, 1 punt més que el mateix període de l’any anterior. Cal destacar que el rebuig, que continua sent la principal part dels residus, creix un 6% fins a les 11.554 tones. El rebuig és transportat a l’empresa TIRME, a qui se li ha abonat per gestionar aquests residus al voltant de 1,6 milions d’euros de gener a abril.

Leave comment