(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

El sistema de bombament impulsa gairebé 28 milions de litres diaris d’aigües residuals cap a les depuradores

Durant la temporada turística, totes les instal·lacions de la xarxa de sanejament de Calvià es troben a ple rendiment. Una funció essencial d’aquest sistema és la impulsió, ja que l’aigua residual es genera fonamentalment a les zones de costa i ha de bombar-se fins a les estacions depuradores, amb l’objectiu principal de depurar-la per poder retornar-la al medi ambient amb la màxima qualitat possible i evitar qualsevol tipus d’abocament al mar.
A l’estiu, la complexa xarxa d’estacions, bombes i centres d’impulsió d’aigua residual impulsa tota l’aigua recollida per les xarxes de clavegueram, transportant 28 milions de litres cada dia fins a les depuradores, sent les hores del dia amb major volum de bombament les compreses entre les 8 i les 10 del matí, i entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit.
El nervi del sistema són les bombes impulsores. Fins a 315 màquines treballen sense parar sota el nivell del sòl, distribuïdes en les quatre estacions depuradores i en 74 estacions impulsores repartides en el municipi de Calvià. El seu ús continuat i, en els últims anys, els embussos provocats per la presència de tovalloletes humides a la xarxa de sanejament, provoquen avaries en aquesta maquinària, que és detectada tant automàticament -gràcies a la xarxa de telegestión instal·lada a la majoria de les estacions de bombament- com per l’acció inspectora diària dels operaris de Calvia 2000.

Manteniment de la xarxa de sanejament.

A l’àrea de manteniment destaca l’actuació del taller mecànic, en el qual fins al 90% de l’activitat es dedica a la reparació de les bombes impulsores. Les de major grandària estan en l’estació impulsora de Palmanova -seguides de les de Santa Ponça- amb les quals s’arriben a impulsar fins a 550.000 litres d’aigua a l’hora. Unes 28 persones treballen en manteniment, àrea que compta amb un pressupost anual de 525.000 euros.
Al llarg dels dos últims anys, dins de l’objectiu estratègic de “Abocament Zero”, Calvià 2000 ha invertit gran quantitat de recursos en la remodelació d’estacions d’impulsió, invertint un total d’1,3 milions d’euros. Entre aquestes actuacions, destaca la substitució de les conduccions d’aigua residual dels bombaments de Santa Ponça 1 i Santa Ponça 2; la reforma integral de l’estació impulsora de Magaluf; i la implantació de telegestión en 16 estacions d’impulsió de segona línia.

Comment on "El sistema de bombament impulsa gairebé 28 milions de litres diaris d’aigües residuals cap a les depuradores"

  1. Joana Isabel

    ¿Te a veure amb depuradora d’aigüa? MOLTES GRÀCIES

Leave comment