(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-el-pressupost-2017-de-calvia-2000-arriba-als-2867-milions-deuros

El pressupost 2017 de Calvià 2000 arriba als 28,67 milions d’euros

Fort augment en les inversions (gairebé un 18%) per les obres de reforma en depuradores i la millora en el tractament de l’aigua regenerada.

El pressupost de l’empresa municipal Calvià 2000 S.A. per a l’any 2017 arriba als 28,67 milions d’euros, 524.000 euros més que l’any 2016, la qual cosa suposa un increment del 2% respecte al pressupostat per a l’any en curs.

Si tenim en compte que els residus recollits fins al novembre de 2016 han augmentat en el municipi un 5%, percentatge similar al creixement de l’activitat a l’àrea de sanejament d’aigües, veiem com l’estabilitat en els comptes públics prevista per 2017 resulta d’un important esforç de contenció en les despeses en compres.

Cal recordar que la major activitat turística i comercial ha suposat la producció d’un major volum de residus (vidre 10%, cartró 6%, envasos 7%, matèria orgànica 12% i rebuig 3%), rebuig que després es porta a Tirme per a la seva incineració, o a Mac Insular si són voluminosos o enderrocs, generant un major cost per a Calvià 2000.

El capítol que registra un major increment és el d’inversions, a causa dels plans de millora de les depuradores de Peguera i Bendinat, a la construcció d’un tractament terciari en la depuradora de Santa Ponça, que permetrà la utilització de l’aigua regenerada per per exemple el reg de jardins públics i a la prolongació i millora de les xarxes de distribució d’aigua regenerada. Aquest darrer projecte es preveu finançar-ho amb els fons recaptats per l’impost de turisme sostenible.

A més d’aquestes actuacions, també tindrà lloc la substitució de trams conflictius en xarxes de sanejament, la substitució de les conduccions d’impulsió dels bombejaments d’aigües residuals a Santa Ponça, i altres millores a l’àrea de cicle integral de l’aigua del municipi.

Una altra actuació rellevant des d’un punt de vista d’inversió és el pla de substitució de vehicles lleugers per vehicles elèctrics, pel qual es preveu l’adquisició de 5 furgonetes i 5 turismes elèctrics. Així mateix, continuarà el pla de renovació de la flota destinada a tasques de neteja, en el qual se substituiran dos camions-grua per a la recollida de poda i vidre, quatre escombradores d’1 metre cúbic per a la neteja per escombratge mixt, cinc camions de 3.500 kg per a la neteja viària i neteja de platges, i quatre vehicles turisme. En aquesta àrea, cal esmentar també la renovació anual de contenidors i l’adquisició de bufadors elèctrics (que tenen beneficis tant mediambientals com a acústics), entre altres actuacions.

D’altra banda, s’ha produït una pujada del 5,9% en les despeses de personal, ja que Calvià 2000 farà front al pagament de l’antiguitat dels treballadors en compliment d’un acord del comitè d’empresa arran d’una sentència judicial, la qual cosa suposa la recuperació de drets laborals en l’empresa. En aquest capítol, també es computa un major nombre d’hores treballades, com a resposta a l’augment en l’activitat prevista tant a l’àrea de neteja com a l’àrea de cicle integral de l’aigua.

Leave comment