(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Conclusions de la jornada de “La gestió del cicle urbà de l’aigua: reptes i propostes”

Experts i agents del sector exposen mesures per replantejar el subministrament, la tarificació i la participació en el cicle urbà de l’aigua.

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) i Calvià 2000 presenten formalment les conclusions de la Jornada “La gestió del cicle urbà de l’aigua: reptes i propostes”, fòrum de debat d’àmbit nacional que va tenir lloc el dia 16 de novembre a Calvià.

Entre les principals aportacions dels experts, gestors, tècnics i acadèmics en el sector de l’aigua que van participar en la jornada, destaca el necessari replantejament tot el cicle urbà de l’aigua, una actuació que ha de dur-se a terme al més aviat possible en les comunitats per adaptar-se a l’actual tendència de reducció de recursos a causa del canvi climàtic en marxa.

Aquest replantejament suposa la integració de diferents mesures, com diversificar les fonts de subministrament i millorar les infraestructures necessàries; utilitzar aigua desalada, incorporant-la de forma permanent en el cicle de l’aigua i no només en situacions d’escassetat, amb la finalitat de reduir la pressió sobre els aqüífers i millorar en molts casos la qualitat de l’aigua d’aixeta; reutilitzar les aigües regenerades a través d’iniciatives com la seva injecció en els aqüífers i altres mesures de reutilització per a usos no potables; generalitzar la instal•lació de comptadors individuals; dissenyar estratègies d’estalvi específiques per als sectors residencial, comercial, hoteler i institucional; realitzar campanyes de sensibilització per a reduir el consum, les quals han d’estendre’s més enllà de les situacions d’emergència; i aprovar i engegar els plans municipals d’emergència per sequeres i fer-ho amb un enfocament preventiu, aplicant les mesures necessàries abans de la situació de sequera.

Les tarifes i el seu paper en la gestió de les sequeres va ser un altre aspecte àmpliament tractat en la Jornada. En aquest sentit, es va constatar que l’eficàcia de les tarifes per reduir la demanda és limitada, especialment en destinacions turístiques com Calvià. Aquesta eina està condicionada a factors, com l’elasticitat de la demanda, la vinculació dels usuaris amb el pagament o la capacitat de pagament dels diferents consumidors. En contextos com a Balears, amb un pes important del sector hoteler en el conjunt de les demandes, la capacitat dissuasòria d’una mera pujada de les tarifes pot ser menor que en altres territoris, per la qual cosa és necessari aplicar altres mesures de gestió de la demanda.

Els participants en la jornada van coincidir que altres reptes de la gestió del cicle de l’aigua són la implicació de la ciutadania, la transparència en l’accés a la informació per part dels ciutadans (especialment en la tarificació), la millora de la qualitat de l’aigua de l’aixeta, i la promoció de fórmules de col•laboració supra-municipal i d’acords de col•laboració entre ajuntaments.

La trobada va ajuntar a acadèmics com Francesc La-Roca, professor de la Universitat de València, i Dolores Tirat i Cels García, de la UIB; a experts com Luis Babiano, gerent de AEOPAS, i Julia Martínez, directora de la FNCA; a gerents d’empreses públiques i privades d’aigua, com Imma Mayol (Emaya), Sonia Moragues (Calvià 2000) i representants de Emser, Hidrobal i l’organitzadora, Calvià 2000; a consumidors, com Alfonso Rodríguez Sánchez, responsable de relacions institucionals de Consubal (Consumidors i Usuaris de les Illes Balears); així com representants de municipis, com el tinent d’alcalde de Calvià i president de Calvià 2000, Andreu Serra; l’alcalde de Puigpunyent, Biel Ferrà; i representants de la Assemblea per Banyalbufar.

 

 

Leave comment