(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Comencen les obres hivernals de millora de les infraestructures d’impulsió, clavegueram i sanejament del municipi

Amb la finalització de la temporada turística, comença la “temporada d’obres”. És el moment idoni per posar al dia les infraestructures de sanejament, clavegueram i impulsió d’aigües residuals del municipi, tasques que el Ajuntament de Calvià té encomanades a Calvià 2000. Es dóna la circumstància que, amb l’allargament de la temporada turística, és cada vegada menor el temps disponible per als treballs de millora, per la qual cosa la coordinació d’obra i l’agilitat en l’execució és cada vegada més important.

1,8 M euros per substituir conduccions d’impulsió

Al llarg de la setmana passada, a Santa Ponça, es van reprendre les obres, iniciades a principis d’any, per les quals se substitueixen les conduccions d’impulsió de les estacions de bombeig d’aigües residuals Santa Ponça 1 i 2. Aquests treballs duraran fins a final de març, amb l’ocupació actual i tall de trànsit en un tram de la Gran Via Puig Major i, posteriorment, en part de la rotonda de l’Avinguda Rei Jaume amb Via Bartomeu Rosselló Planas i Plaça Jardí.
Abans d’aquesta obra, les dues estacions principals de bombament de Santa Ponça impulsaven els seus cabals directament a la depuradora de Santa Ponça a través de dues conduccions fràgils, independents, que duien més de 30 anys de servei, i que havien patit diverses avaries greus. La impossibilitat d’utilitzar indistintament les canalitzacions, així com els seus problemes estructurals, havien produït pèrdues del servei, col·lapses del terreny i afeccions mediambientals per abocaments accidentals, com els produits l’estiu de 2016 i que van obligar al tancament de la platja en ple mes d’agost.
Amb els treballs de substitució de les conduccions i la interconnexió entre elles, s’ha posat fi a aquests problemes, mitjançant la instal·lació de noves canonades de fosa de gran diàmetre que substitueixen a les antigues de fibrociment.
L’execució de l’obra s’ha dut a terme per trams, a fi de minimitzar l’ocupació i causar la menor interferència als vehicles, als veïns i al servei, i suposa una inversió de 1,8 milions d’euros.

370.000 euros per renovar clavegueram

Quant a la renovació del clavegueram, a la qual es destinaran 370.000 euros, l’objectiu és augmentar la capacitat de vehiculació de xarxes que ja estan obsoletes, assegurar la seva estanqueïtat i minimitzar els embussos. Son Ferrer ha estat el primer nucli en el qual s’han abordat aquests treballs, que duraran fins a aquesta setmana. S’ha ocupat primer el carrer Perdiu i després el carrer Bruixa.
També s’ha iniciat la renovació de 450 metres de clavegueram del carrer Torrenova, a Magaluf, motiu pel qual s’ocupa aquest carrer fins a mitjans gener. Altres zones en les quals està previst substituir xarxes de sanejament aquest hivern són Punta Balena, Pinada, Pinsans (Cala Vinyes) i Dragonera (Peguera). A més, es procedirà a la renovació d’un tram de xarxa de clavegueram en Avinguda Capdellà i Avinguda de Palma, a Calvià Vila, llocs on hi ha hagut embussos aquest estiu.

Share

Leave comment