(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-operarios-recogen-de-un-hotel

60.000 tones de residus recollits l’any 2017

La recollida selectiva representa el 24% dels residus del municipi.

Els residus generats en el municipi de Calvià al llarg de l’any 2017 han seguit una tendència creixent, amb un 4% respecte a l’any anterior, després de recollir l’empresa pública Calvià 2000 gairebé 60.000 tones. D’aquest total, la recollida selectiva a Calvià representa un 24%, percentatge que ha crescut un 0,8% en relació a 2016.

Concretament, s’han retirat 1.101,84 tones més de selectiva, fins a fer un total de 14.345 tones. Dins d’aquest volum s’hi inclouen vidre, envasos, cartró, orgànica en hotels, branques, residus de la Deixalleria i tratos, roba i oli.

La majoria de les fraccions de selectiva ha experimentat un significatiu creixement. La que més ha crescut en 2017, amb un 23%, ha estat l’orgànica en hotels, arribant a les 2.990 tones; seguida del vidre (9% d’augment i 3.377 tones), el cartró (6% d’increment i 2.844 tones), els envasos lleugers (6% i 1.173 tones) i les branques i restes de poda (5%, 1.229). Es repeteix així el mateix comportament de l’exercici precedent.

El cartró al Punt P creix un 19%

Del vidre recollit, el 33% correspon a hotels i el 22% a l’oferta complementària, mentre que la resta és el vidre recollit en la via pública. Aquests percentatges són molt similars a la distribució del cartró, del qual el 30% és recollit a hotels i el 20% a l’oferta complementària. El cartró recollit als Punts P (primeres línies) ha crescut un 19%, per damunt del recollit a la via pública i a hotels.

De la seva banda, els trastos recollits i altres objectes deixats a la Deixalleria han arribat a les 2.644 tones, la qual cosa representa una baixada del 2%. Enfront d’aquesta tendència a la baixa, la Deixalleria, punt verd situat al Polígon de Son Bugadelles, ha experimentat una pujada en el nombre d’entrades diàries, passant de 19 a 24, amb un total anual de 8.679, front les 6.842 entrades de l’any anterior.

L’evolució de la recollida selectiva a Calvià, segons el president de Calvià 2000, Andreu Serra, hauria d’anar augmentant gradualment, per la qual cosa fa una cridada als residents de Calvià per millorar la separació a casa i abocar correctament aquests residus en els seus corresponents contenidors, així com fer ús de la Deixalleria per tot allò que no pot deixar-se al contenidor.

Leave comment