(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116

Calvià 2000 i la Policia local realitzen una campanya a Magaluf per evitar la brutor produïda pels clients dels ‘takeaway’

Calvià 2000 i la Policia local realitzen una campanya per tal d’evitar la brutor produïda pels clients dels takeaway a Magaluf, ja que aquests establiments de menjar ràpid, que abunden especialment a Punta Balena i treballen pràcticament les 24 hores del dia, són els responsables de les tasques de neteja de l’àrea d’influència pròxima de la seva activitat.

Cada dia, es produeix una gran acumulació de residus plàstics (tassons palletes, plats, embolcalls) i orgànics (restes de menjar, greix, vòmits, líquids a les bosses d’escombraries, entre altres) a primera hora del matí, la qual cosa obliga l’empresa pública de neteja a destinar diàriament un equip de més de 20 operaris als carrers Punta Balena, Martí Ros i d’altres adjacents. A l’estiu, s’arriben a recollir d’en terra 500 kg de residus tots els dies.

La normativa municipal, i concretament el decret -aprovat el passat dia 11 d’abril- de desenvolupament de l’Ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i neteja d’espais públics, entén per “àrea d’influència” dels takeaway la zona compresa en una circumferència de 50 metres de ràdio al voltant de l’establiment, comptat des de les seves portes d’accés. Aquests locals són els responsables de la neteja dels espais públics que limiten amb la seva façana exterior i dels voltants.

Neteja de l’interior i de les terrasses.

Els gestors dels establiments fixos que serveixin menjar amb embolcalls i begudes, tals com locals de menjar ràpid, bars, cafès, etc., deuen, a més, prendre mesures per a reduir la producció de residus i el seu abandonament en les vies i espais públics. Així mateix, se’ls insta a propiciar mesures de conscienciació cívica per a evitar l’abandonament inadequat dels residus que es generen.

A més d’aquest decret, s’ha informat els locals d’oci i amb terrasses de la prohibició, continguda en l’esmentada ordenança, de dipositar en la via pública els residus i l’aigua bruta procedents de la neteja de l’interior i exterior.

Actuació sancionadora.

Tant la Policia local com Calvià 2000 han anat realitzant tasques d’informació, per la qual cosa les actuacions que seguiran a les informatives seran les sancionadores. En aquest sentit, cal recordar que l’abocament incontrolat de qualsevol tipus de residu pot ser considerat com a infracció, amb sancions que van des dels 300 als 9.000 euros.

 

Share

Leave comment