(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
calvia-2000-aprofita-el-biogas-de-la-depuracio-daigues

Calvià 2000 aprofita el biogàs de la depuració d’aigües

Redueix males olors i costos econòmics i ambientals.

La sostenibilitat és un objectiu estratègic per a l’empresa municipal Calvià 2000, immersa en un procés de replantejament estratègic que estarà finalitzat al gener de 2017. Aquest objectiu suposa no només dur a terme les seves operacions de forma més respectuosa amb el medi ambient, sinó arribar a ser un exemple de gestió ambiental en el municipi

Dins d’aquesta línia d’actuació, Calvià 2000 ja duu a terme determinades activitats orientades a minimitzar el seu consum energètic, especialment a l’àrea del cicle integral de l’aigua. Una de les més rellevants és l’aprofitament energètic del biogàs com a combustible de calderes.

En el cas de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Santa Ponça, aquesta activitat consisteix a aprofitar el biogàs generat en el procés de depuració de les aigües residuals per mantenir la temperatura òptima en el procés de “digestió”, i també per donar calor a les instal•lacions i aigua calenta als vestuaris del personal de la depuradora.

El biogàs és un gas combustible que es crea en el tractament dels fangs, com a resultat de la degradació de la matèria orgànica present en ells en absència d’oxigen (digestió anaeròbia). El procés de digestió ho duen a terme bacteris metanogènics, que en degradar la matèria orgànica alliberen gasos, principalment metà.

Aquest biogàs s’acumula en un dipòsit anomenat gasòmetre, per a poder-ho usar posteriorment com a combustible en les calderes de la EDAR Santa Ponça. Aquest dipòsit té una campana flotant que puja o baixa en funció de la quantitat de gas emmagatzemat. El sistema compta amb una torxa, que només es posa en funcionament per a cremat del gas excedent quan la producció supera la demanda

La combustió del biogàs representa una font energètica sostenible, redueix l’impacte ambiental (olors) i no hi ha emissions de gasos d’efecte hivernacle. Com a resultat, es redueixen els costos econòmics i socials del procés de depuració.

 

Leave comment