• es
  • en
(+34) 971 699 200 / URGÈNCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / EMERGENCIES (+34) 971 690 116
(+34) 971 699 200 / URGENCIAS (+34) 971 690 116

Avís Legal

Dades de l'Empresa

En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives del titular de la pàgina web:

Denominació Social: Calvià 2000 S.A., d'ara endavant, l'Empresa.
Domicili social: carrer de les Illes Balears, número 25, Polígon de Son Bugadelles.
Població: Santa Ponça, Calvià.
Província: Illes Balears.
Codi postal: 07180.
C.I.F: A07251895
Adreça de correu electrònic: buzon@calvia2000.es
Telèfon de contacte: 971 699 200
Dades d'Inscripció en el Registre Mercantil: inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca en el tom 689, foli 203, fulla 15795.

Condicions d'ús

Aquest avís legal regula l'accés i l'ús d'aquest lloc web, la finalitat del qual és oferir als usuaris informació, notícies i contactes relatius a l'Empresa, o informació que es consideri d'interès per als usuaris.

El titular de la pàgina web podrà modificar a qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d'aquest lloc, condicions d'ús, així com alguns o tots els serveis.
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol un altre material, són propietat de Calvià 2000 S.A. o de terceres persones de les quals Calvià 2000 S.A. ha obtingut la corresponent autorització per a la seva publicació i, per tant, tots els drets estan reservats.

Només està permès l'ús no comercial d'aquesta pàgina web i no està permesa cap modificació de la web ni dels seus continguts. Tant l'accés a la web com l'ús que pugui fer-se de la mateixa són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Calvià 2000 S.A. no es fa responsable, ni directa ni subsidiàriament, de totes aquelles reclamacions que es derivin de la qualitat, fiabilitat i correcció de la informació publicada en aquesta pàgina.

Condicions d'accés i utilització de la Web

L'usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions d'ús.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest lloc web.

L'accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

La informació que proporciona l'usuari a l'Empresa haurà de ser veraç. L'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l'emplenament dels formularis.

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar a l'Empresa o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.

L'Usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Empresa ofereix a través d'aquest lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

L'Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Organització; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Procesaments de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Empresa.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís legal, l'Empresa informa als usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informam que l'enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o correu electrònic, implica acceptar i consentir el tractament d’aquestes dades en els termes indicats en la present política de privacitat. Aquestes dades seran incorporats a un fitxer de dades personals que es troba degudament inscrit en el registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la finalitat de les quals és realitzar la gestió i control dels serveis.

Així mateix, s'informa que l'Empresa és la responsable del tractament, i que les dades aportades no seran cedides a tercers sense el consentiment del titular.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran dur-se a terme, conforme al que es disposa en la normativa vigent, mitjançant sol·licitud acreditant la seva identitat i dirigint-se a l'adreça indicada en l'encapçalament d'aquesta política de privadesa.

L'Empresa garanteix la confidencialitat de les dades facilitades. Així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Clàusula d'exempció de responsabilitat i submissions

Aquest lloc Web ofereix accés a informació de serveis i activitats que l'Empresa consideri d'interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.

L'Organització vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes.

La present Web pot contenir en algunes ocasions links a pàgines externes sobre les quals l'Empresa no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de l'Empresa, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears - Espanya.